Công văn 6317/BYT-BM-TE

Công văn 6317/BYT-BM-TE năm 2019 triển khai phòng đẻ và thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại trạm y tế xã, phường, thị trấn do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6317/BYT-BM-TE 2019 triển khai phòng đẻ thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại trạm y tế xã


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6317/BYT-BM-TE
V/v triển khai phòng đẻ và thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn củng cố phòng đẻ và thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại các trạm y tế xã/phường/thị trấn (sau đây gọi tắt là trạm y tế xã), Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các trạm y tế xã được qui định tại Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Bộ tiêu chí Quc gia v y tế xã giai đoạn đến 2020, rà soát, sắp xếp và kiện toàn các phòng đẻ cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân tại tuyến cơ sở. Cụ thể:

1. Đối với các trạm y tế xã thuộc Vùng 1 không có đỡ đẻ thường: Không bố trí phòng đẻ. Các dịch vụ khác vẫn được tổ chức và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Đối với các trạm y tế xã thuộc Vùng 2: Việc có thực hiện đỡ đẻ thường tại trạm hay không do Giám đốc Sở Y tế quyết định, căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương cũng như nguồn lực tại trạm y tế xã. Việc sắp xếp phòng đẻ phải đảm bảo nguyên tắc thuận lợi, vô khuẩn, bố trí ở khu vực dễ tiếp cận tại tầng 1 và theo luồng khách hàng (không bố trí phòng đẻ chung với phòng khám phụ khoa). Phòng đẻ phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và thuốc thiết yếu được qui định tại Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Đối với các trạm y tế xã thuộc Vùng 3: Phải bố trí phòng đẻ, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, thuốc thiết yếu tại trạm y tế xã. Thường xuyên giám sát hỗ trợ, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết yếu tại cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguy
n Trường Sơn (để b/c);
- Các Đ/c PVT (để p/hợp);
- Lưu: VT, BMTE.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EM
Nguyễn Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6317/BYT-BM-TE

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6317/BYT-BM-TE
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2019
Ngày hiệu lực25/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6317/BYT-BM-TE 2019 triển khai phòng đẻ thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại trạm y tế xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6317/BYT-BM-TE 2019 triển khai phòng đẻ thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại trạm y tế xã
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6317/BYT-BM-TE
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Đức Vinh
        Ngày ban hành25/10/2019
        Ngày hiệu lực25/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6317/BYT-BM-TE 2019 triển khai phòng đẻ thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại trạm y tế xã

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6317/BYT-BM-TE 2019 triển khai phòng đẻ thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại trạm y tế xã

             • 25/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực