Công văn 6323/VPCP-KTN

Công văn 6323/VPCP-KTN về Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6323/VPCP-KTN Dự án hệ thống thoát nước xử lý nước thải thành phố


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6323/VPCP-KTN
V/v Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên.

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (công văn số 1011/UBND-KTTH ngày 06 tháng 6 năm 2012) và ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 1288/BXD-KTXD ngày 03 tháng 8 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 10530/BTC-ĐT ngày 06 tháng 8 năm 2012) về Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp thu ý kiến các Bộ; Xây dựng, Tài chính phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên theo quy định; làm việc với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện việc bổ sung nguồn vốn đối ứng cho Dự án theo đúng quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, XD, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN(4),

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6323/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6323/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2012
Ngày hiệu lực17/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6323/VPCP-KTN Dự án hệ thống thoát nước xử lý nước thải thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6323/VPCP-KTN Dự án hệ thống thoát nước xử lý nước thải thành phố
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6323/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành17/08/2012
        Ngày hiệu lực17/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6323/VPCP-KTN Dự án hệ thống thoát nước xử lý nước thải thành phố

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6323/VPCP-KTN Dự án hệ thống thoát nước xử lý nước thải thành phố

             • 17/08/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/08/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực