Công văn 63282/CT-HTr

Công văn 63282/CT-HTr năm 2014 giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu của công ty chứng khoán do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 63282/CT-HTr năm 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63282/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty chứng khoán kỹ thương
(Địa chỉ: Tầng 4, tầng 5 Tòa nhà số 9 Tô Hiến Thành,
p. Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. MST: 0102935813)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 261/2014/CV-CK ngày 20/11/2014 của Công ty chứng khoán kỹ thương hỏi về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu của công ty chứng khoán, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm 3 Điều 6 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

" 3. Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành. "

- Căn cứ Điều 6 Chương II Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12:

"6. Bổ sung Điều 10a vào sau Điều 10 như sau:

"Điều 10a. Chào bán chứng khoán riêng lẻ

1. Chào bán chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:

a) Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ đối tượng, số lượng nhà đầu tư;

b) Việc chuyển nhượng cổ phần, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu một năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chào bán riêng lẻ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

c) Các đợt chào bán cổ phần hoặc trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ phải cách nhau ít nhất sáu tháng.

3. Chính phủ quy định cụ thể hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán riêng lẻ. " "

- Căn cứ Điểm 8c Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

" c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hoạt động cung cấp thông tin, tổ chức bán đấu giá cổ phần của các tổ chức phát hành, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Sở Giao dịch chứng khoán. "

Căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty TNHH chứng khoán kỹ thương thực hiện việc bảo lãnh phát hành trái phiếu hoặc tư vấn chào bán trái phiếu riêng lẻ đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Luật chứng khoán thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo biết để Công ty chứng khoán kỹ thương nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 63282/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu63282/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2014
Ngày hiệu lực16/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 63282/CT-HTr

Lược đồ Công văn 63282/CT-HTr năm 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 63282/CT-HTr năm 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu63282/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýThái Dũng Tiến
        Ngày ban hành16/12/2014
        Ngày hiệu lực16/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 63282/CT-HTr năm 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 63282/CT-HTr năm 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu Hà Nội

           • 16/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực