Công văn 6331/BGTVT-TC

Nội dung toàn văn Công văn 6331/BGTVT-TC 2022 báo cáo tiêu chí phương án phân bổ nguồn phí sử dụng đường bộ


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6331/BGTVT-TC
V/v báo cáo các tiêu chí phục vụ phương án phân bổ nguồn phí SDĐB cho các địa phương năm 2023

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Giao thông vận tải - xây dựng tỉnh Lào Cai;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 2 của Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ Bảo trì đường bộ “Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và đường địa phương; nguyên tắc, tiêu chí phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ dành cho công tác quản lý, bảo trì đường địa phương cho từng địa phương, gửi Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện từ năm 2021.” Để xây dựng phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ năm 2023 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là địa phương), Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đề nghị Quý cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu có liên quan như sau:

1. Các địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp số liệu về đường bộ địa phương (chỉ bao gồm: đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị) chi tiết, cụ thể cho từng tuyến đường hiện có đến thời điểm 31/12/2021 theo mẫu gửi kèm theo. Trường hợp số liệu tại thời điểm 31/12/2021 thay đổi so với số báo cáo năm 2020, đề nghị cung cấp thêm các tài liệu liên quan và có báo cáo giải trình rõ nguyên nhân thay đổi tăng giảm. Địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu báo cáo của mình.

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam cung cấp số lượng phương tiện đăng ký, đăng kiểm tại các địa phương theo nhóm đối tượng cụ thể đến hết ngày 31/12/2021 (không tính số lượng xe đăng ký, nhưng không đăng kiểm).

Báo cáo được gửi về Bộ GTVT trước ngày 15/7/2022 (các tệp số liệu gửi về hộp thư: thehoan@mt.gov.vn để tổng hợp). Các địa phương không có báo cáo số liệu hoặc không cung cấp đủ hồ sơ để thẩm định phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với kết quả tính toán của Phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ về địa phương.

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện và báo cáo số liệu kịp thời, đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TC(H).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐƯỜNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN 31/12/2021

(Kèm theo Văn bản số 6331/BGTVT-TC ngày 23 tháng 06 năm 2022)

TT

Tên đường

Quyết định

Tên đường

Chiều dài

Kết cấu mặt đường

Số

Ngày

BTN (km)

BTXM (km)

Đá dăm nhựa (km)

Đất (km)

Khác (km)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

An Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bắc Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6331/BGTVT-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6331/BGTVT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(30/06/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6331/BGTVT-TC

Lược đồ Công văn 6331/BGTVT-TC 2022 báo cáo tiêu chí phương án phân bổ nguồn phí sử dụng đường bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6331/BGTVT-TC 2022 báo cáo tiêu chí phương án phân bổ nguồn phí sử dụng đường bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6331/BGTVT-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Đình Thọ
        Ngày ban hành23/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (30/06/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6331/BGTVT-TC 2022 báo cáo tiêu chí phương án phân bổ nguồn phí sử dụng đường bộ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6331/BGTVT-TC 2022 báo cáo tiêu chí phương án phân bổ nguồn phí sử dụng đường bộ

              • 23/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực