Công văn 6333/BNV-CCVC

Công văn 6333/BNV-CCVC năm 2018 về thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6333/BNV-CCVC 2018 về thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6333/BNV-CCVC
V/v thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Bà Phạm Minh Thư, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An

Trả lời câu hỏi của Bà về thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định: “Người quản lý doanh nghiệp khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo quy định phải tiến hành quy trình xem xét, bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Chủ tịch Hội đng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đng thành viên, Kiểm soát viên có thể được b nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ tại một tập đoàn, tổng công ty, công ty”. Như vậy, tại Nghị định số 97/2015/NĐ-CP chỉ quy định việc bổ nhiệm không quá 02 nhiệm kỳ tại một tập đoàn, tổng công ty hoặc công ty đối với chức danh Chủ tịch Hội đng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đng thành viên, Kiểm soát viên.

2. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán thì thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước là 05 năm, sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng. Nghị định này không quy định thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng.

Trên đây là ý kiến ca Bộ Nội vụ để Bà được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Phòng TM và CN VN (để phối hợp);
- Lưu: VT, V
ụ CCVC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
Trương Hải Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6333/BNV-CCVC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6333/BNV-CCVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6333/BNV-CCVC 2018 về thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6333/BNV-CCVC 2018 về thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6333/BNV-CCVC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrương Hải Long
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6333/BNV-CCVC 2018 về thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6333/BNV-CCVC 2018 về thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng

           • 28/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực