Công văn 63331/CT-TTHT

Công văn 63331/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn việc lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 63331/CT-TTHT 2018 hướng dẫn việc lập hóa đơn bán hàng hóa Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63331/CT-TTHT
V/v hướng dẫn việc lập hóa đơn

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Trung tâm thông tin, tư vấn và đào tạo
(Địa chỉ: Phòng số 507, số 25 Ngô Quyền, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội, MST: 0105740354)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 08/TT-TH ngày 22/8/2018 của Trung tâm thông tin, tư vấn và đào tạo hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định, sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính).

+ Tại khoản 7 Điều 3 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

...b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

...Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hóa đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày.”

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại tiết e khoản 1 Điều 4 quy định về nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập:

“1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;”

+ Tại điểm a khoản 2 Điều 16 quy định về việc lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“...Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

+ Tại điểm d khoản 2 Điều 26 quy định nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ:

“2. Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có nghĩa vụ

d) Lập và giao hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, trừ trường hợp không bắt buộc phải lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này;”

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

+ Trường hợp Trung tâm thông tin, tư vấn và đào tạo có ký hợp đồng với Công ty A để thực hiện khóa đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp thì Trung tâm thông tin, tư vấn và đào tạo phải lập hóa đơn cho Công ty A theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 và khoản 2 Điều 26 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

+ Trường hợp Trung tâm thông tin, tư vấn và đào tạo ký hợp đồng trực tiếp với từng học viên của Công ty A hoặc ký hợp đồng trực tiếp với các học viên riêng lẻ tự đăng ký tham gia khóa học để thực hiện khóa đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp thì Trung tâm thông tin, tư vấn và đào tạo phải lập hóa đơn cho từng học viên. Trường hợp khóa học với mỗi học viên có giá trị từ 200.000 đồng trở lên, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 3 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Trung tâm thông tin, tư vấn và đào tạo được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòn
g KT3:
- Ph
òng Pháp Chế;
- Lưu: VT
, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 63331/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu63331/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 63331/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 63331/CT-TTHT 2018 hướng dẫn việc lập hóa đơn bán hàng hóa Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 63331/CT-TTHT 2018 hướng dẫn việc lập hóa đơn bán hàng hóa Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu63331/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành14/09/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 63331/CT-TTHT 2018 hướng dẫn việc lập hóa đơn bán hàng hóa Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 63331/CT-TTHT 2018 hướng dẫn việc lập hóa đơn bán hàng hóa Hà Nội

              • 14/09/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực