Công văn 63332/CT-TTHT

Công văn 63332/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng liên quan đến việc bàn giao dự án đầu tư giữa các đơn vị thành viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 63332/CT-TTHT 2018 chính sách thuế liên quan đến bàn giao dự án đầu tư Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63332/CT-TTHT
V/v chính sách thuế liên quan đến việc bàn giao dự án đầu tư giữa các đơn vị thành viên.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty tư vấn quản lý dự án - Vinacomin
(Đ/c: Số 30B Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, HN)
MST: 5700100256-021

Trả lời công văn số 35/VPMC-TCKH ngày 11/01/2018 của Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty tư vấn quản lý dự án - Vinacomin (VPMC) hỏi về chính sách thuế, sau khi nhận được hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 3, Điều 45 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định về dự án đầu tư và chuyển nhượng dự án đầu tư;

- Căn cứ Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT và Điều 4, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định về các mức thuế suất thuế GTGT;

- Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ công văn số 3391/TCT-DNL ngày 05/9/2018 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế liên quan đến việc bàn giao dự án đầu tư giữa các đơn vị thành viên.

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời về mặt nguyên tắc như sau:

Trường hợp Tổng công ty điện lực TKV bàn giao các công việc liên quan đến việc chuẩn bị dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 cho VPMC là chi nhánh, hạch toán phụ thuộc TKV để tiếp tục thực hiện theo dõi, quản lý dự án theo Quyết định số 2139/QĐ-TKV của TKV thì Tổng công ty điện lực - TKV phải lập hóa đơn GTGT đối với phần giá trị đã thực hiện bàn giao cho VPMC và thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 2 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm Tra thuế số 2;
- Phòng Kiểm tra thuế số 3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 63332/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu63332/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 63332/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 63332/CT-TTHT 2018 chính sách thuế liên quan đến bàn giao dự án đầu tư Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 63332/CT-TTHT 2018 chính sách thuế liên quan đến bàn giao dự án đầu tư Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu63332/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành14/09/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 63332/CT-TTHT 2018 chính sách thuế liên quan đến bàn giao dự án đầu tư Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 63332/CT-TTHT 2018 chính sách thuế liên quan đến bàn giao dự án đầu tư Hà Nội

              • 14/09/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực