Công văn 63335/CT-TTHT

Công văn 63335/CT-TTHT năm 2018 về chi phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 63335/CT-TTHT 2018 chi phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63335/CT-TTHT
V/v: Chi phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC)
(Địa chỉ: 202 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội - MST: 0100107638)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 451/NLHK-TCKT ngày 15/03/2018 và công văn số 503/NLHK-TCKT ngày 21/03/2018 của Công ty TNHH MTV, Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC) (sau đây gọi là “Công ty”) về việc nộp giá dịch vụ nhượng quyền khai thác năm 2017 đối với dịch vụ nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay. Sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trước ngày 01/01/2017, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) với tư cách là nhà khai thác cảng hàng không, sân bay thực hiện thu phí nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ hàng không (trừ hoạt động bảo đảm bay) tại cảng hàng không, sân bay theo quy định tại Thông tư số 151/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nguồn thu phí nhượng quyền khai thác đối với các dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay do doanh nghiệp cảng thu là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi nộp thuế theo quy định.

Ngày 14/03/2017, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, trong đó bổ sung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không vào danh mục giá do Bộ GTVT quy định khung giá.

Hiện nay, Bộ GTVT đang xây dựng khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không. Trong thời gian quy định chưa được ban hành, Bộ GTVT đã ban hành văn bản hướng dẫn số 585/BGTVT-VT ngày 17/01/2017, trong đó đề nghị ACV chủ động, đàm phán với các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không trên địa bàn cảng hàng không, sân bay về việc thu nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay, đồng thời có trách nhiệm quản lý, hạch toán nguồn thu trên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, kế toán, thuế và các quy định có liên quan khác..

- Căn cứ công văn số 3215/TCT-DNL ngày 21/08/2018 của Tổng cục Thuế hướng dẫn chi tiết về chi phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp từ năm 2017 trong giai đoạn Bộ GTVT đang xây dựng khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không, Công ty nộp giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không cho ACV theo Danh mục dịch vụ do Bộ GTVT quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT ngày 14/03/2017 và văn bản hướng dẫn số 585/BGTVT-VT ngày 17/01/2017 của Bộ GTVT, nếu các khoản giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không nêu trên có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, đáp ứng các điều kiện chi phí được trừ theo quy định thì Công ty được hạch toán khoản này vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không; Việt Nam (SKYPEC) được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm Tra 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 63335/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu63335/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 63335/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 63335/CT-TTHT 2018 chi phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 63335/CT-TTHT 2018 chi phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu63335/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành14/09/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 63335/CT-TTHT 2018 chi phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 63335/CT-TTHT 2018 chi phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không Hà Nội

              • 14/09/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực