Công văn 63337/CT-TTHT

Công văn 63337/CT-TTHT năm 2018 về thời điểm xuất hóa đơn cho phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 63337/CT-TTHT 2018 thời điểm xuất hóa đơn cho phiếu quà tặng Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63337/CT-TTHT
V/v thời điểm xuất hóa đơn cho phiếu quà tặng

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty phát triển du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm
(Địa chỉ:Số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.
MST: 0100144118)

Trả lời công văn số 1608/TPC/18 đề ngày 4/9/2018 của Công ty phát triển du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

…”

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Điểm a Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định lập hóa đơn như sau:

“a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). ...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake trực thuộc Công ty phát triển du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm có bán các phiếu quà tặng sử dụng dịch vụ tại Khách sạn cho khách hàng thì khi thu tiền bán phiếu quà tặng, Công ty chỉ lập chứng từ thu theo quy định. Khi khách hàng sử dụng phiếu quà tặng để sử dụng dịch vụ tại Khách sạn thì Công ty mới lập hóa đơn GTGT theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty phát triển du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế:
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 63337/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu63337/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2018
Ngày hiệu lực14/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 63337/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 63337/CT-TTHT 2018 thời điểm xuất hóa đơn cho phiếu quà tặng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 63337/CT-TTHT 2018 thời điểm xuất hóa đơn cho phiếu quà tặng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu63337/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành14/09/2018
        Ngày hiệu lực14/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 63337/CT-TTHT 2018 thời điểm xuất hóa đơn cho phiếu quà tặng Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 63337/CT-TTHT 2018 thời điểm xuất hóa đơn cho phiếu quà tặng Hà Nội

           • 14/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực