Công văn 63340/CT-TTHT

Công văn 63340/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 63340/CT-TTHT 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63340/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Nguyễn Văn Tuấn
(Đ/c: Số 18, Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 10/CT ngày 10/08/2018 của ông Nguyễn Văn Tuấn hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 19 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội, quy định:

“Điều 19. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác...”

- Căn cứ Tiết b Khoản 12 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định:

“12. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền bao gồm các trường hợp sau đây:

...b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.”

Căn cứ quy định trên và công văn trình bày của đơn vị, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau:

Trường hợp công ty cổ phần Vạn xuân (sau đây viết tắt là công ty) trước khi thành lập, các sáng lập viên của công ty có văn bản ủy quyền cho sáng lập viên số 1 (là tổ chức) thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập công ty, các hóa đơn, chứng từ mang tên, mã số thuế của sáng lập viên số 1 thì công ty sau khi thành lập được kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn, chứng từ này nếu Công ty thực hiện thanh toán cho sáng lập viên số 1 qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc thì ông Nguyễn Văn Tuấn liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý và cung cấp hồ sơ để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để ông Nguyễn Văn Tuấn được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 63340/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu63340/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 63340/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 63340/CT-TTHT 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 63340/CT-TTHT 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu63340/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành14/09/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 63340/CT-TTHT 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 63340/CT-TTHT 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội

              • 14/09/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực