Công văn 6335/BNN-KH

Công văn 6335/BNN-KH về dự kiến phương án phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6335/BNN-KH dự kiến phương án phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6335/BNN-KH
V/v Dự kiến phương án phân bổ kinh phí Chương trình MTQG kế hoạch năm 2011

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thủy lợi;
- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 8241/BKH-TCTT ngày 17 tháng 11 năm 2010 về việc thông báo dự kiến vốn các chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2011.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Vụ Kế hoạch đề nghị các đơn vị xây dựng hoàn thiện tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia do đơn vị quản lý và dự kiến phương án phân bổ kinh phí chương trình MTQG cho các Bộ, các địa phương năm 2011 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản 8241/BKH-TCTT (gửi kèm theo Công văn này).

Đề nghị các đơn vị xây dựng tiêu chí, dự kiến phân bổ và gửi Vụ Kế hoạch trước ngày 30/11/2010 để Vụ Tổng hợp trình Bộ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Trang Hiếu Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6335/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6335/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2010
Ngày hiệu lực22/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6335/BNN-KH dự kiến phương án phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6335/BNN-KH dự kiến phương án phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6335/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrang Hiếu Dũng
        Ngày ban hành22/11/2010
        Ngày hiệu lực22/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6335/BNN-KH dự kiến phương án phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6335/BNN-KH dự kiến phương án phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu

              • 22/11/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/11/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực