Công văn 6339/VPCP-CN

Công văn 6339/VPCP-CN năm 2020 về Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6339/VPCP-CN 2020 Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng Hữu Nghị


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6339/VPCP-CN
V/v Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Về nội dung Báo cáo của Tỉnh ủy Lạng Sơn (văn bản số 601-BC/TU ngày 30 tháng 6 năm 2020) về kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét đề xuất cân đối vốn cho Dự án giai đoạn 2021 - 2025.

2. Tỉnh ủy Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 4327/VPCP-CN ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy Lạng Sơn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TC, XD, GTVT, TNMT;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KITH, QHĐP, NC;
- Lưu: VT, CN(3)Hong.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6339/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6339/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2020
Ngày hiệu lực04/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(06/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6339/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 6339/VPCP-CN 2020 Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng Hữu Nghị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6339/VPCP-CN 2020 Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng Hữu Nghị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6339/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/08/2020
        Ngày hiệu lực04/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (06/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6339/VPCP-CN 2020 Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng Hữu Nghị

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6339/VPCP-CN 2020 Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng Hữu Nghị

              • 04/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực