Công văn 634/TCT-CS

Công văn 634/TCT-CS năm 2015 về chi phí được trừ đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 634/TCT-CS 2015 chi phí được trừ đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản


B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh
phúc
------------------

Số: 634/TCT-CS
V/v chi phí được trừ

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5047/CT - TTHT ngày 23/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về xác định chi phí được trừ đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của B Tài chính, Tng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh nêu tại công văn số 5047/CT - TTHT nêu trên, cụ thể: nếu Công ty CP Khai thác khoáng sản Tây Ninh được quyền khai thác khoáng sản hp pháp theo quy định của pháp luật và Công ty đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ thì Công ty được phân bổ khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo thời hạn khai thác được cấp phép.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
-
Vụ PC - TCT;
-
Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 634/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu634/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2015
Ngày hiệu lực13/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 634/TCT-CS 2015 chi phí được trừ đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 634/TCT-CS 2015 chi phí được trừ đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu634/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành13/02/2015
        Ngày hiệu lực13/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 634/TCT-CS 2015 chi phí được trừ đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

            Lịch sử hiệu lực Công văn 634/TCT-CS 2015 chi phí được trừ đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

            • 13/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực