Công văn 634/VKSTC-V15

Công văn 634/VKSTC-V15 hướng dẫn công tác sơ tuyển, đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2016 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 634/VKSTC-V15 công tác sơ tuyển đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2016


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 634/VKSTC-V15
V/v Hướng dẫn công tác sơ tuyển, đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2016

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-VKSTC-V15 ngày 03/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016, trong đó có nhiệm vụ tuyển sinh đại học kiểm sát. Để công tác tuyển sinh đại học của Ngành bảo đảm chất lượng, hiệu quả, VKSND tối cao hướng dẫn công tác sơ tuyển đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2016 như sau:

1. Thông tin tuyển sinh Đại học kiểm sát năm 2016

1.1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh dự tuyển vào Trường Đại học kiểm sát Hà Nội là người đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kể cả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển) và yêu cầu về sơ tuyển theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

1.2. Điều kiện dự thi tuyển sinh

- Là công dân Việt Nam, có lịch sử chính trị rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không quá 22 tuổi (tính đến năm dự thi);

- Đã tốt nghiệp THPT; trong 3 năm học THPT, kết quả học tập lớp 10, 11 đạt từ loại trung bình trở lên; lớp 12 đạt học lực từ loại khá trở lên; hạnh kiểm được xếp loại khá hoặc tốt trong các năm học THPT. Đối với thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2015-2016 thì lấy kết quả học tập các năm học lớp 10, 11 và học kỳ I của lớp 12.

- Sức khỏe của người dự tuyển đảm bảo theo tiêu chí sau đây:

+ Nam giới có chiều cao 1,60m trở lên, cân nặng 48 kg đến 75 kg; nữ giới có chiều cao từ 1,55m trở lên, cân nặng từ 45 kg đến 60 kg.

+ Không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính.

1.3. Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm 2016 Trường đại học Kiểm sát Hà Nội sẽ tuyển sinh 400 chỉ tiêu chuyên ngành ngành luật, hệ chính quy đại học, trong đó tỷ lệ nữ không quá 40%; việc tuyển sinh theo các khu vực và khối thi như sau:

- Chỉ tiêu theo khu vực:Khu vực các tỉnh phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra: 200 chỉ tiêu (= 50%); khu vực các tỉnh phía Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào: 200 chỉ tiêu (= 50%);

- Chỉ tiêu theo tổ hợp môn thi (khối thi): Chỉ tiêu phân bổ cho khối A là 25%, khối A1 là 10%, khối C là 25%, khối D1 là 40% chỉ tiêu phân bổ theo cơ cấu giới tính và từng khu vực (phía Nam, phía Bắc). Điểm trúng tuyển của khối A, A1, C, D1 được xét theo nguyên tắc xét từ cao xuống thấp tổng điểm thi của thí sinh cho đến hết chỉ tiêu phân bổ theo cơ cấu giới tính (Nam, Nữ) và khu vực (phía Nam, phía Bắc).

1.4. Các khối thi

- Khối A: Toán, Vật lý, Hóa học;

- Khối C: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Khối D1: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán;

- Khối A1: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

1.5. Các bước tuyển sinh

Bước 1 - Sơ tuyển: Thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào Trường đại học Kiểm sát Hà Nội phải đăng ký, nộp hồ sơ dự sơ tuyển theo hướng dẫn tại mục 1.7 của Văn bản này.

Bước 2 - Đăng ký dự thi đại học: Những thí sinh đạt sơ tuyển phải làm thủ tục đăng ký dự thi vào Trường đại học Kiểm sát Hà Nội theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo những tổ hợp môn thi thuộc các khối A, A1, C, D1 để thi cùng kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia. Thí sinh sẽ tham gia dự thi tại các cụm thi do các trường đại học, học viện tổ chức thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc sơ tuyển và đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thì không hạn chế số lượng thí sinh nữ.

Bước 3 - Xét tuyển đại học: Sau khi có kết quả điểm thi tuyển sinh, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo Thông báo tuyển sinh đại học chính quy ngành luật năm 2016 của Nhà trường đăng tải trên Website https://tks.edu.vn.

Trên cơ sở kết quả thi tuyển sinh của thí sinh, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo cơ cấu giới tính, khu vực, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xét thí sinh trúng tuyển theo nguyên tắc xét kết quả thi tuyển sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Bước 4 - Hậu kiểm: Trường Đại học kiểm sát Hà Nội tổ chức triệu tập thí sinh trúng tuyển và tổ chức kiểm tra các điều kiện sơ tuyển; những thí sinh không đủ điều kiện sơ tuyển thì Nhà trường không công nhận kết quả trúng tuyển.

1.6. Hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi đại học vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải lập hồ sơ dự sơ tuyển bao gồm các giấy tờ sau:

- Đơn xin dự tuyển hoặc xét tuyển (theo mẫu).

- Lý lịch tự khai (theo mẫu) có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; đóng dấu giáp lai ảnh và giữa các trang lý lịch.

- Bản trích sao kết quả học tập (theo mẫu) đối với thí sinh đang học lớp 12 THPT hoặc THBT. Nếu thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2015 trở về trước thì phải nộp bản sao học bạ và bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp, trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự sơ tuyển.

- Bốn ảnh chân dung cỡ 4x6.

- Phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận thư (để VKSND cấp tỉnh gửi thông báo thời gian, địa điểm sơ tuyển).

Ghi chú: Có thể tải các mẫu của hồ sơ dự sơ tuyển tại Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo địa chỉ: https://tks.edu.vn

1.7. Nộp hồ sơ dự sơ tuyển

- Thí sinh nộp hồ sơ dự sơ tuyển tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú.

- Thời gian nộp hồ sơ dự sơ tuyển là từ ngày 15/3/2016 - 15/4/2016.

- Lệ phí sơ tuyển: 50.000 đồng/thí sinh và thí sinh nộp cùng hồ sơ dự sơ tuyển.

2. Thực hiện việc sơ tuyển

2.1. Thông báo việc sơ tuyển

- Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đăng thông báo tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi thông báo này tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, các VKSND địa phương để thông tin đến người đăng ký sơ tuyển (có chỉ dẫn lấy các mẫu giấy tờ đăng ký dự tuyển sinh đại học tại địa chỉ: https://tks.edu.vn).

- VKSND cấp tỉnh gửi Thông báo sơ tuyển của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cho VKSND cấp huyện để chuyển đến các Trường THPT trên địa bàn và đề nghị các Trường THPT dán Thông báo sơ tuyển tại bảng tin của Nhà trường.

2.2. Tiếp nhận hồ sơ dự sơ tuyển và tổ chức sơ tuyển

a) Đối với VKSND cấp huyện

Viện trưởng VKSND cấp huyện chỉ đạo thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ dự sơ tuyển tại trụ sở VKSND cấp huyện từ ngày 15/3/2016 đến hết ngày 15/4/2016. Kiểm tra, hướng dẫn thí sinh nộp đúng, đủ các tài liệu có trong hồ sơ theo quy định;

- Thẩm tra sơ bộ lý lịch của thí sinh;

- Chuyển hồ sơ dự sơ tuyển lên Phòng Tổ chức cán bộ VKSND cấp tỉnh ngay sau khi hết hạn nộp hồ sơ dự sơ tuyển để VKSND cấp tỉnh tổ chức sơ tuyển.

- Thu lệ phí và cấp giấy biên nhận nộp lệ phí sơ tuyển cho người đăng ký dự sơ tuyển. VKSND cấp huyện trích lệ phí thu được nộp về VKSND cấp tỉnh 30.000đồng/hồ sơ.

b) Đối với VKSND cấp tỉnh

Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức sơ tuyển. Trong đó, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh ấn định thời gian sơ tuyển (từ ngày 16/4/2016 đến hết ngày 16/5/2016) và địa điểm sơ tuyển cụ thể từng đợt tổ chức sơ tuyển (có thể tổ chức sơ tuyển tại trụ sở VKSND cấp tỉnh hoặc theo các cụm huyện trong tỉnh nhằm đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia sơ tuyển);

- Giao VKSND cấp huyện nơi có thi sinh nộp hồ sơ dự sơ tuyển hoặc trực tiếp thông báo cho thí sinh về thời gian, địa điểm sơ tuyển và các giấy tờ phải mang theo khi đi sơ tuyển (như Chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu) trước 05 ngày tính đến ngày tổ chức sơ tuyển;

- Tổ chức sơ tuyển đối với những thí sinh đã đủ hồ sơ dự sơ tuyển, với các nội dung sau:

+ Kiểm tra hồ sơ dự tuyển và con người cụ thể (Lưu ý về chiều cao, cân nặng, hình thể phải bảo đảm đúng quy định) để đánh giá về người dự sơ tuyển theo các tiêu chí quy định tại mục 1.2 của văn bản này và ghi vào Phiếu sơ tuyển (mẫu Phiếu sơ tuyển được đăng tải trên Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, địa chỉ: https://tks.edu.vn);

+ Phiếu sơ tuyển được lập thành 03 bản: 01 bản cấp cho thí sinh nộp cùng hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu đạt yêu cầu về sơ tuyển); 01 bản cho vào túi đựng hồ sơ dự sơ tuyển của thí sinh gửi về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, 01 bản lưu tại VKSND cấp tỉnh;

+ Viện trưởng VKSND cấp tỉnh ký duyệt, đóng dấu của VKSND cấp tỉnh vào Phiếu sơ tuyển đối với những thí sinh đã tham gia vòng sơ tuyển (kể cả những thí sinh không đạt yêu cầu về sơ tuyển);

+ Ngay sau khi kết thúc việc sơ tuyển, VKSND cấp tỉnh gửi danh sách những thí sinh đã được sơ tuyển và danh sách thí sinh đạt yêu cầu về sơ tuyển (bản mềm) về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, theo địa chỉ email: [email protected]. Đồng thời, gửi Danh sách thí sinh đạt yêu cầu về sơ tuyển (bản cứng) kèm hồ sơ dự sơ tuyển về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trước ngày 30/6/2016.

* Lưu ý: VKSND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về chất lượng sơ tuyển theo quy định của Ngành và yêu cầu tại Công văn này.

3. Thanh tra, kiểm tra việc sơ tuyển

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao thực hiện việc thanh tra, kiểm tra công tác sơ tuyển thí sinh dự thi vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Nhận được hướng dẫn này (có biểu mẫu kèm theo) và Thông báo sơ tuyển của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sao gửi cho VKSND cấp huyện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công tác sơ tuyển. Trường hợp có khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện công tác sơ tuyển, đề nghị VKSND cấp tỉnh báo cáo về Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao (số điện thoại 0483.255.058+404 hoặc điện thoại di động của đồng chí Thắng 0968.089.996, đồng chí Thủy 0914.198.017) để thống nhất, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Các Đ/c Lãnh đạo VKSNDTC (để báo cáo);
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Trường ĐHKS HN (để thực hiện);
- Trường ĐT, BD NVKS (để biết);
- Lưu: VT, V15.

TL.VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 634/VKSTC-V15

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu634/VKSTC-V15
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2016
Ngày hiệu lực26/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 634/VKSTC-V15

Lược đồ Công văn 634/VKSTC-V15 công tác sơ tuyển đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 634/VKSTC-V15 công tác sơ tuyển đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu634/VKSTC-V15
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Tiến Sơn
        Ngày ban hành26/02/2016
        Ngày hiệu lực26/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 634/VKSTC-V15 công tác sơ tuyển đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 634/VKSTC-V15 công tác sơ tuyển đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2016

              • 26/02/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/02/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực