Công văn 63433/CT-TTHT

Công văn 63433/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hợp đồng thử việc, hợp đồng đào tạo, hợp đồng dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 63433/CT-TTHT 2018 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hợp đồng thử việc Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63433/CT-TTHT
V/v chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng thử việc, hợp đồng đào tạo, hợp đồng dịch vụ

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Manpower Việt Nam
(Đ/c: P802, tầng 8, tòa Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
MST: 0102637327)

Trả lời công văn số 02/CV/MP ngày 15/08/2018 của Công ty TNHH Manpower Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng thử việc, hợp đồng đào tạo, hợp đồng dịch vụ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn:

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cá nhân người lao động ký hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng đào tạo hoặc hợp đồng dịch vụ lao động ngắn hạn (không phải hợp đồng cung cấp dịch vụ của cá nhân kinh doanh) có tổng mức thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân làm cam kết theo mẫu số 02/CK-TNCN (Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) để làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại tiết i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên. Cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Manpower Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: K.T1; Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 63433/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu63433/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 63433/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 63433/CT-TTHT 2018 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hợp đồng thử việc Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 63433/CT-TTHT 2018 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hợp đồng thử việc Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu63433/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành14/09/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 63433/CT-TTHT 2018 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hợp đồng thử việc Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 63433/CT-TTHT 2018 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hợp đồng thử việc Hà Nội

              • 14/09/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực