Công văn 6345/VPCP-KGVX

Công văn 6345/VPCP-KGVX năm 2021 về Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6345/VPCP-KGVX 2021 thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc Kiên Giang


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6345/VPCP-KGVX
V/v Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, Kiên Giang

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 173/TTr-BVHTTDL ngày 30 tháng 7 năm 2021, ý kiến các Bộ: Quốc phòng (Công văn sổ 2397/BQP-TM ngày 15 tháng 7 năm 2021), Công an (Công văn số 2359/BCA-ANĐN-m ngày 16 tháng 7 năm 2021). Giao thông vận tải (Công văn số 7004/BGTVT-HTQT ngày 19 tháng 7 năm 2021), Thông tin và Truyền thông (Công văn số 2564/BTTTT-THH ngày 14 tháng 7 năm 2021), Y tế (Công văn số 5853/BYT-MT ngày 21 tháng 7 năm 2021), Ngoại giao (Công văn số 2740/BNG-LS ngày 23 tháng 7 năm 2021) và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Công văn số 1047/UBND-KGVX ngày 15 tháng 7 năm 2021), về việc triển khai Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, Kiên Giang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Bộ Chính trị đã có chủ trương nghiên cứu cho thí điểm sử dụng Hộ chiếu vắc xin với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh, như Phú Quốc, Kiên Giang (Kết luận số 07-KL/TW ngày 11 tháng 6 năm 2021). Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản nêu trên về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quc.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan, đơn vị liên quan, có văn bản lấy ý kiến các tổ chức, đoàn thể xã hội đại diện cho nhân dân Phú Quổc, các Hiệp hội, các Doanh nghiệp liên quan để xây dựng, ban hành Kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện vào thời điểm phù hợp; bảo đảm khả thi, đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch COVID-19, an ninh, an dân, trật tự an toàn xã hội và hạn chế tối đa các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao quy định, hướng dẫn cụ thể về việc cấp Giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19; ưu tiên phân bổ vắc xin để kịp thời tổ chức tiêm cho nhân dân đang sống và lao động tại thành phố Phú Quốc, phù hợp với Kế hoạch và thời điểm thực hiện.

4. Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thm quyền được giao, chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện Kế hoạch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL);
- Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

 các Vụ: TH, KTTH, QHQT, NC, QHĐP, CN, PL;
- Lưu: VT, KGVX(03),đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6345/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6345/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2021
Ngày hiệu lực10/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(19/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6345/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 6345/VPCP-KGVX 2021 thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6345/VPCP-KGVX 2021 thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc Kiên Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6345/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành10/09/2021
        Ngày hiệu lực10/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (19/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6345/VPCP-KGVX 2021 thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc Kiên Giang

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6345/VPCP-KGVX 2021 thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc Kiên Giang

              • 10/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực