Công văn 6347/UBND-VX

Công văn số 6347/UBND-VX về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6347/UBND-VX nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6347/UBND-VX
Về nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân các Quận - Huyện;
- Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn;

 

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện dân chủ công khai vốn tín dụng chính sách và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền địa phương, đưa hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội về giao dịch tại phường - xã, để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2006 - 2010;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong việc chỉ đạo đưa hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội về giao dịch tại phường - xã. Thực hiện ngày giao dịch cố định tại trụ sở Ủy ban nhân dân những phường - xã cách trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội quận - huyện từ 3 km trở lên để thực hiện: giải ngân, thu nợ, thu lãi, chi trả hoa hồng, phí ủy thác cho các hội đoàn thể, tiếp nhận hồ sơ… không để hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở các xã - phường xa phải đến giao dịch tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội quận - huyện.

Ủy ban nhân dân các phường - xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quận - huyện tổ chức thực hiện tốt việc công khai đến cơ sở ấp, khu phố, các hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội như: Việc phân giao các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng; các chương trình tín dụng ưu đãi, đối tượng được vay vốn, mức vốn được vay, lãi suất cho vay, lãi suất huy động, công khai danh sách những người đã được xét duyệt vay vốn…; ngoài ra để nhân dân thuận tiện trong việc giám sát, góp ý Ngân hàng Chính sách xã hội cần có hòm thư góp ý đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường - xã.

3. Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cần phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể thành phố (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) thực hiện việc xây dựng, củng cố, sắp xếp lại các tổ Tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn ấp, khu phố, để việc sinh hoạt tổ được thuận lợi, đúng quy định tại Quyết định số 783/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội; thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của nhà nước, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, gương người tốt việc tốt, giúp người dân trao đổi, học hỏi lẫn nhau cách làm ăn, cách sử dụng đồng vốn có hiệu quả để vươn lên thoát nghèo bền vững.

4. Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận - huyện và các sở - ngành chức năng là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, cần tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội để Ngân hàng Chính sách xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo thành phố./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Ngân hàng Chính xã hội Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, PCT/TT, TM, VX;
- UBMTTQ và các Đoàn thể thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính;
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Thành viên Ban Đại diện HĐQT
 Ngân hàng Chính sách xã hội TP;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/KT, VX;
- Phòng VX, TC-TM-DV, TH-KH;
- Lưu:VT, (VX- LC) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6347/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6347/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2007
Ngày hiệu lực26/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6347/UBND-VX

Lược đồ Công văn 6347/UBND-VX nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6347/UBND-VX nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6347/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành26/09/2007
        Ngày hiệu lực26/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6347/UBND-VX nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6347/UBND-VX nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố

              • 26/09/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/09/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực