Công văn 6351/UBND-NC

Công văn 6351/UBND-NC năm 2016 triển khai công tác đặc xá do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6351/UBND-NC triển khai công tác đặc xá thành phố Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6351/UBND-NC
V/v triển khai công tác đặc xá năm 2016

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận T quốc Việt Nam Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Giám đốc Công an Thành phố;
- Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN ngày 17/10/2016 của Chủ tịch nước về Đặc xá năm 2016; Hướng dẫn số 325/HĐTVĐX ngày 25/10/2016 của Hội đồng tư vấn đặc xá; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1883/CĐ-TTg về triển khai công tác đặc xá năm 2016, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Công an Thành phố - Cơ quan Thường trực của Hội đồng tư vấn đặc xá tại Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận, theo dõi, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người đặc xá; nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật; Thường xuyên theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng tư vấn đặc xá và UBND Thành phố.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan thông tấn báo chí của Hà Nội tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá năm 2016 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Các Sở: Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế và UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá.

4. UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, các cơ quan, tổ chức kinh tế, đoàn th, tổ chức xã hội ở địa phương tích cực triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về việc bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá; triển khai có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá. Tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn th, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đng.

5. UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, động viên giúp đỡ người được đặc xá và gia đình họ sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo hệ thống tuyên giáo của các cấp ủy Đảng trên địa bàn Thành phố, phối hợp với chính quyền, đơn vị cùng cấp triển khai nội dung chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đặc xá theo chức năng, nhiệm vụ.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện; đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo tổ chức thành viên phối hợp triển khai thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, góp phn thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn Thành ph đạt kết quả tốt đẹp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TTTU, TTHĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- CVP, các PCVP, các phòng CV, TTTH&CB;
- Các Báo, Đài: PT&THHN, HNM, KTĐT, ANTĐ, PL&ĐS, PNTĐ;
- Lưu VT, NC (Trung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6351/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6351/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2016
Ngày hiệu lực03/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6351/UBND-NC triển khai công tác đặc xá thành phố Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6351/UBND-NC triển khai công tác đặc xá thành phố Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6351/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành03/11/2016
        Ngày hiệu lực03/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6351/UBND-NC triển khai công tác đặc xá thành phố Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6351/UBND-NC triển khai công tác đặc xá thành phố Hà Nội 2016

           • 03/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực