Công văn 6359/VPCP-TTĐT

Công văn 6359/VPCP-TTĐT năm 2014 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6359/VPCP-TTĐT năm 2014 xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp dân số


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6359/VPCP-TTĐT
V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng CSDL thống kê tổng hợp về dân số

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Phiếu trình số 8755/PT ngày 15 tháng 8 năm 2014 về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số (trên cơ sở bổ sung, hoàn thiện, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia tổng điều tra dân số và nhà ở).

2. Các Bộ, ngành đề xuất danh mục chỉ tiêu thống kê liên quan tới người dân trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, địa phương mình, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 9 năm 2014 phục vụ cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số của Chính phủ. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy trình thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác, chia sẻ, kết nối giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức tại địa phương phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp và cập nhật dữ liệu liên quan tới người dân vào Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KGVX, PL, NC, KTN;
- Lưu: VT, TTĐT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6359/VPCP-TTĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6359/VPCP-TTĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2014
Ngày hiệu lực19/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6359/VPCP-TTĐT

Lược đồ Công văn 6359/VPCP-TTĐT năm 2014 xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp dân số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6359/VPCP-TTĐT năm 2014 xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp dân số
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6359/VPCP-TTĐT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Nên
        Ngày ban hành19/08/2014
        Ngày hiệu lực19/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6359/VPCP-TTĐT năm 2014 xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp dân số

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6359/VPCP-TTĐT năm 2014 xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp dân số

              • 19/08/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/08/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực