Công văn 636/BNN-TCLN

Công văn 636/BNN-TCLN triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 636/BNN-TCLN triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 636/BNN-TCLN
V/v triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để triển khai thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (viết tắt là DVMTR), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 phê duyệt Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR”.

2. Đối với những tỉnh, thành phố đã thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bố trí đầy đủ nhân sự, tạo điều kiện về phương tiện và kinh phí để triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án chi trả DVMTR;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, mở các lớp đào tạo, tập huấn về chi trả DVMTR;

- Xác định cụ thể đối tượng cung ứng DVMTR, chi tiết đến phạm vi, ranh giới, diện tích các khu rừng có cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh;

- Thống kê, xác định các đối tượng, loại dịch vụ, sản lượng (điện, nước), doanh thu (du lịch) của đơn vị sử dụng DVMTR phải nộp tiền ủy thác về Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và các đối tượng phải chuyển tiền ủy thác chi trả DVMTR về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam;

- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng DVMTR đăng ký kê khai sản lượng, doanh thu làm căn cứ ký kết hợp đồng và thực hiện chi trả tiền DVMTR đến từng chủ rừng theo hướng dẫn của Tổng cục Lâm nghiệp;

- Xây dựng và thực hiện các đề án giao đất, giao rừng và khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; xác định diện tích rừng đến từng chủ rừng trong lưu vực có cung cấp DVMTR.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: TC, KHĐT;
- Các Vụ: TC, KH, PC;
- Các Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT, TCLN.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 636/BNN-TCLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu636/BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2012
Ngày hiệu lực14/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 636/BNN-TCLN triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 636/BNN-TCLN triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu636/BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành14/03/2012
        Ngày hiệu lực14/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 636/BNN-TCLN triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 636/BNN-TCLN triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

           • 14/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực