Công văn 6364/VPCP-CN

Công văn 6364/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6364/VPCP-CN 2021 chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6364/VPCP-CN
V/v chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 3296/BXD-QHKT ngày 19 tháng 8 năm 2021) và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (Tờ trình số 5365/TTr-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021) về việc xin chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 như đề nghị của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lập báo cáo kết quả rà soát Quy hoạch chung làm cơ sở xác định phương hướng, giải pháp, nội dung đề xuất điều chỉnh và lập Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đúng quy định pháp luật.

3. Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng lập Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận nêu trên, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật./.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KGVX, NN, QHĐP, NC, PL;
-
Lưu: VT, CN(3b).Tuấn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6364/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6364/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2021
Ngày hiệu lực11/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(19/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6364/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 6364/VPCP-CN 2021 chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6364/VPCP-CN 2021 chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6364/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành11/09/2021
        Ngày hiệu lực11/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (19/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6364/VPCP-CN 2021 chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6364/VPCP-CN 2021 chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt

              • 11/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực