Công văn 6365/VPCP-CN

Công văn 6365/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6365/VPCP-CN 2021 Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc tỉnh Long An


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6365/VPCP-CN
V/v chủ trương Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 3298/BXD-QHKT ngày 19 tháng 8 năm 2021) và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Công văn số 7619/UBND-KTTC ngày 30 tháng 7 năm 2021) về việc chủ trương Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc như đề nghị của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại các văn bản nêu trên.

Trong quá trình tổ chức, thực hiện lập Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3298/BXD-QHKT ngày 19 tháng 8 năm 2021 để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất về định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật trong tổng thể toàn khu vực liên quan đúng quy định pháp luật.

2. Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Long An lập Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc nêu trên, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KGVX, NN, QHĐP, NC, PL;
- Lưu: VT, CN (3b). Tuấn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6365/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6365/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2021
Ngày hiệu lực11/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(14/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6365/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 6365/VPCP-CN 2021 Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6365/VPCP-CN 2021 Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc tỉnh Long An
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6365/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành11/09/2021
        Ngày hiệu lực11/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (14/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6365/VPCP-CN 2021 Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc tỉnh Long An

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6365/VPCP-CN 2021 Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc tỉnh Long An

              • 11/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực