Công văn 63655/CT-TTHT

Công văn 63655/CT-TTHT năm 2018 về bảng kê kèm theo hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 63655/CT-TTHT 2018 bảng kê kèm theo hóa đơn Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63655/CT-TTHT
V/v bảng kê kèm theo hóa đơn

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam)
(Địa chỉ: Lô 37, 38, 39 KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, Việt Nam;
MST: 0101296385)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 528/2018-CV-AD ngày 16/8/2018 của Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định:

+ Tại Điều 19 quy định lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn.

“Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn.

Hoặc người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

2. Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

a) Nội dung ghi trên hóa đơn

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.”

Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc sau:

Trường hợp danh mục hàng hóa nhiều hơn số dòng của hóa đơn thì được lập bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ kèm theo hóa đơn. Nội dung trên bảng kê phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định tại tiết b khoản 2 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Đối với trường hợp Công ty nhận được hóa đơn của khách hàng chỉ có 02 mặt hàng (số dòng nhỏ hơn số dòng của một hóa đơn) nhưng khách hàng vẫn phát hành hóa đơn kèm theo bảng kê nếu hóa đơn đã lập phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hóa đơn và bảng kê ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính thì được chấp thuận là hóa đơn hợp lệ.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 63655/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu63655/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2018
Ngày hiệu lực17/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 63655/CT-TTHT 2018 bảng kê kèm theo hóa đơn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 63655/CT-TTHT 2018 bảng kê kèm theo hóa đơn Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu63655/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành17/09/2018
        Ngày hiệu lực17/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 63655/CT-TTHT 2018 bảng kê kèm theo hóa đơn Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 63655/CT-TTHT 2018 bảng kê kèm theo hóa đơn Hà Nội

            • 17/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực