Công văn 63656/CT-TTHT

Công văn 63656/CT-TTHT năm 2018 về thuế nhà thầu đối với thu nhập từ lãi tiền gửi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 63656/CT-TTHT 2018 thuế nhà thầu đối với thu nhập từ lãi tiền gửi Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63656/CT-TTHT
V/v thuế nhà thầu đối với thu nhập từ lãi tiền gửi

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Ngân hàng KEB HANA chi nhánh Hà Nội
(Đ/c: Tầng 14, TTTM Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, TP. Hà Nội -MST: 0100917664)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số KEB-DS-012018 đề ngày 08/8/2018 của Ngân hàng KEB HANA chi nhánh Hà Nội (sau đây gọi là Ngân hàng) hỏi về chính sách thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 7 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Điều 7. Thu nhập khác

7. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm cả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn."

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

+ Tại Điều 1 đối tượng áp dụng:

"Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I):

1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.”

+ Tại khoản 3 Điều 7 hướng dẫn về thu nhập chịu thuế TNDN:

“3. Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là các khoản thu nhập nhận được dưới bất kỳ hình thức nào trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I), không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài. Thu nhập chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể như sau:

-Thu nhập từ Lãi tiền vay: là thu nhập của Bên cho vay từ các khoản cho vay dưới bất k dạng nào mà khoản vay đó có hay không được đảm bảo bằng thế chấp, người cho vay đó có hay không được hưng lợi tức của người đi vay; thu nhp từ lãi tiền gửi (trừ lãi tiền gửi của các cá nhân người nước ngoài và lãi tiền gửi phát sinh từ tài khoản tiền gửi để duy trì hoạt động tại Việt Nam của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam), kể cả các khoản thưởng đi kèm lãi tiền gửi (nếu có);…"

+ Tại Điều 8 đối tượng và điều kiện áp dụng:

“Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương II nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

2. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;

3. Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.”

+ Tại Điều 11 đối tượng và điều kiện áp dụng nộp thuế GTGT, nộp thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu:

“Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II.”

+ Tại Điều 13 hướng dẫn về tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuế TNDN và tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế.

Số thuế TNDN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNDN

x

Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

2. Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

a) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

...

7

Lãi tiền vay

5

…"

Căn cứ các quy định trên, trường hợp khách hàng mở tài khoản tại Ngân hàng là Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan thuế kiểm tra quyết toán đóng mã số thuế tháng 11/2017 nhưng chưa làm thủ tục đóng tài khoản ngân hàng dẫn đến khi có thông báo của cơ quan nhà nước có thm quyền về việc doanh nghiệp giải thể/ chấm dứt hoạt động vào tháng 07/2018, Công ty vẫn phát sinh khoản lãi tiền gửi không kỳ hạn (tại thời điểm này là nhà thầu nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam) thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu thì Ngân hàng có trách nhiệm khấu trừ nộp thay thuế nhà thầu theo tỷ lệ 5% thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế trước khi trả thu nhập theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ngân hàng KEB HANA chi nhánh Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 63656/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu63656/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2018
Ngày hiệu lực17/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 63656/CT-TTHT 2018 thuế nhà thầu đối với thu nhập từ lãi tiền gửi Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 63656/CT-TTHT 2018 thuế nhà thầu đối với thu nhập từ lãi tiền gửi Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu63656/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành17/09/2018
        Ngày hiệu lực17/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 63656/CT-TTHT 2018 thuế nhà thầu đối với thu nhập từ lãi tiền gửi Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 63656/CT-TTHT 2018 thuế nhà thầu đối với thu nhập từ lãi tiền gửi Hà Nội

            • 17/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực