Công văn 637/TCT-DNL

Công văn 637/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền bồi hoàn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 637/TCT-DNL 2019 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền bồi hoàn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 637/TCT-DNL
V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Cao nguyên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/2018/NTF/TCKT ngày 17/12/2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Cao nguyên (Công ty) đề nghị hướng dẫn xác định hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với khoản tiền bồi hoàn nhận được từ Công ty SIG Combibloc Ltd. (Thái Lan), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ- CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định:

“4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:...

b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này”.

Theo trình bày của Công ty tại công văn số 07/2018/NTF/TCKT ngày 17/12/2018 và hợp đồng ký kết với Công ty SIG Combibloc Ltd.,: Công ty mua nguyên liệu bao bì để sử dụng cho hệ thống máy móc, thiết bị mua từ SIG Combibloc Ltd và nhận khoản bồi hoàn tiền mua máy móc, thiết bị khi đáp ứng điều kiện về sản lượng tiêu thụ, thì khoản bồi hoàn này được tính hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Tổng cục Thuế đề nghị Công ty căn cứ vào các quy định nêu trên và thực tế hoạt động của doanh nghiệp để xác định ưu đãi thuế TNDN theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Gia Lai (để hướng dẫn);
- Vụ CS, PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 637/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu637/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2019
Ngày hiệu lực28/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 637/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 637/TCT-DNL 2019 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền bồi hoàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 637/TCT-DNL 2019 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền bồi hoàn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu637/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành28/02/2019
        Ngày hiệu lực28/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 637/TCT-DNL 2019 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền bồi hoàn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 637/TCT-DNL 2019 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền bồi hoàn

            • 28/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực