Công văn 6371/VPCP-KGVX

Công văn 6371/VPCP-KGVX năm 2014 xử lý vụ việc tình nghi mua bán trẻ em làm con nuôi và hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Bồ Đề do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6371/VPCP-KGVX 2014 xử lý tình nghi mua bán trẻ em làm con nuôi chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em chùa Bồ Đề


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6371/VPCP-KGVX
V/v xử lý vụ việc tình nghi mua bán trẻ em làm con nuôi và hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Bồ Đề

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xét báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn bản số 63/LĐTBXH-BTXH ngày 08 tháng 8 năm 2014) về việc xử lý vụ việc tình nghi mua bán trẻ em làm con nuôi và hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Bồ Đề thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, và nhằm chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội trên phạm vi cả nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát để bảo đảm các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;

2. Bộ Công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng; quản lý nhân khẩu, hộ khẩu tại các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội mà chưa thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định;

3. Bộ Tư pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật nuôi con nuôi; bảo đảm trẻ em bị bỏ rơi được đăng ký giấy khai sinh theo quy định;

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý và hoạt động của cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội;

5. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ chức tôn giáo hỗ trợ các cơ quan chức năng của Nhà nước chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội của các tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTBT, các Vụ: PL, TKBT, TH, NC, V.III;
- Lưu: VT, KGVX(3).
ĐND.96

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6371/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6371/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2014
Ngày hiệu lực19/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6371/VPCP-KGVX 2014 xử lý tình nghi mua bán trẻ em làm con nuôi chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em chùa Bồ Đề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6371/VPCP-KGVX 2014 xử lý tình nghi mua bán trẻ em làm con nuôi chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em chùa Bồ Đề
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6371/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành19/08/2014
        Ngày hiệu lực19/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6371/VPCP-KGVX 2014 xử lý tình nghi mua bán trẻ em làm con nuôi chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em chùa Bồ Đề

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6371/VPCP-KGVX 2014 xử lý tình nghi mua bán trẻ em làm con nuôi chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em chùa Bồ Đề

              • 19/08/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/08/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực