Công văn 638/UBND-ĐT

Công văn 638/UBND-ĐT năm 2017 về quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 638/UBND-ĐT quản lý chất thải và vệ sinh môi trường Hà Nội năm 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 638/UBND-ĐT
V/v quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Công an Thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã
Sơn Tây;

 

UBND thành phố nhận được văn bản số 857/SXD-HT ngày 25/01/2017 của Sở Xây dựng báo cáo về công tác quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố (gửi kèm bản chụp).

Về việc này, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên:

1. Giao UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây trên cơ sở Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây dựng phương án tổng thể tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất và xử lý nghiêm những vi phạm về môi trường.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương và các cơ sở sản xuất trong việc quản lý, lưu trữ chất thải công nghiệp đúng quy định của pháp luật.

3. Giao Công an Thành phố Hà Nội chỉ đạo Cảnh sát Môi trường - Công an thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, tăng cường tuần tra, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về môi trường trên địa bàn Thành phố.

4. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Giao thông, Thanh tra Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư xây dựng công trình xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường công trình xây dựng và các phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP; (đ
báo cáo)
- PCT
UBNDTP: Ng. Thế Hùng;
- Các Sở: TNMT, TC;

- VPUB: CVP, PCVP P.V.Chiến, ĐTđ, TH, TK&BT;
- Lưu: VT.(10/02/2017), ĐTo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ C
HỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 638/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu638/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2017
Ngày hiệu lực17/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 638/UBND-ĐT quản lý chất thải và vệ sinh môi trường Hà Nội năm 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 638/UBND-ĐT quản lý chất thải và vệ sinh môi trường Hà Nội năm 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu638/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành17/02/2017
        Ngày hiệu lực17/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 638/UBND-ĐT quản lý chất thải và vệ sinh môi trường Hà Nội năm 2017

             Lịch sử hiệu lực Công văn 638/UBND-ĐT quản lý chất thải và vệ sinh môi trường Hà Nội năm 2017

             • 17/02/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/02/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực