Công văn 63898/CT-TTHT

Công văn 63898/CT-TTHT năm 2016 giải đáp chính sách thuế về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 63898/CT-TTHT 2016 giải đáp chính sách thuế về hóa đơn Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63898/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH FUJI XEROX Việt Nam - CN Hà Nội
(Địa chỉ: Tầng 14, VCCI Tower, Số 9 phố Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. MST:0310074234-001)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số FXV-2016 ngày 21/09/2016 của Công ty TNHH FUJI XEROX Việt Nam - CN Hà Nội hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

1. Sửa đổi điểm k Khoản 1 Điều 4 như sau:

"k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Người bán được lựa chọn: sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị hoặc sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán:

Dòng tổng tiền thanh toán trên hóa đơn phải được ghi bằng chữ. Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ngày 12/08/2016 đã lập hóa đơn giao cho khách hàng với số tiền sau thuế là 1.056.986 và diễn giải số tiền viết bằng chữ (một triệu năm mươi sáu ngàn chín trăm tám mươi sáu đồng), việc Công ty viết tắt số tiền hàng trăm nếu các chỉ tiêu trên hóa đơn đầy đủ, đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn thì dòng tổng số tiền thanh toán viết bằng chữ trên hóa đơn là hợp lệ.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH FUJI XEROX Việt Nam - CN Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT
1;
- Phòng P
háp Chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 63898/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu63898/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2016
Ngày hiệu lực11/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 63898/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 63898/CT-TTHT 2016 giải đáp chính sách thuế về hóa đơn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 63898/CT-TTHT 2016 giải đáp chính sách thuế về hóa đơn Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu63898/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành11/10/2016
        Ngày hiệu lực11/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 63898/CT-TTHT 2016 giải đáp chính sách thuế về hóa đơn Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 63898/CT-TTHT 2016 giải đáp chính sách thuế về hóa đơn Hà Nội

            • 11/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực