Công văn 6390/UBND-CNXD

Công văn 6390/UBND-CNXD năm 2015 về tăng cường kiểm soát dự án sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường theo Chỉ thị 30/CT-TTg do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6390/UBND-CNXD kiểm soát sử dụng năng lượng tài nguyên ô nhiễm môi trường Quảng Ngãi


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6390/UBND-CNXD
V/v tăng cường kiểm soát dự án sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 30/CT-TTg

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở: Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- UBND các huyện, thành phố.

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường (bản chụp kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Các Sở: Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao phải phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các tiêu chí về quy mô công suất, tiêu hao năng lượng, công nghệ và thiết bị sản xuất công nghiệp đối với các dự án đầu tư trên địa bàn.

2. Sở Công Thương làm đầu mối, tham mưu cho UBND tỉnh trong việc phối hợp với các Bộ quản lý ngành thực hiện việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng nhiều năng lượng và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới theo quy định tại Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Xây dựng rà soát Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: C.PCVP(NL), NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Như Sô

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6390/UBND-CNXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6390/UBND-CNXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2015
Ngày hiệu lực15/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6390/UBND-CNXD kiểm soát sử dụng năng lượng tài nguyên ô nhiễm môi trường Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6390/UBND-CNXD kiểm soát sử dụng năng lượng tài nguyên ô nhiễm môi trường Quảng Ngãi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6390/UBND-CNXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Như Sô
        Ngày ban hành15/12/2015
        Ngày hiệu lực15/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6390/UBND-CNXD kiểm soát sử dụng năng lượng tài nguyên ô nhiễm môi trường Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6390/UBND-CNXD kiểm soát sử dụng năng lượng tài nguyên ô nhiễm môi trường Quảng Ngãi

           • 15/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực