Công văn 6398/BNV-VP

Công văn 6398/BNV-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6398/BNV-VP 2020 tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6398/BNV-VP
V/v Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Thực hiện Công điện s 1699/CĐ-TTg , ngày 02/12/2020 ca Th tướng Chính phủ về vic tăng cưng thực hiện phòng, chng dịch bệnh COVID - 19 (xin gửi kèm), về việc này, Bộ trưởng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 Bộ Nội vụ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch; chủ động rà soát phương án, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy cùng cấp phổ biến, tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện nêu trên tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

3. Tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị khi tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp xúc với người đến từ nước ngoài, nhất là từ các nước có nguy cơ cao phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

4. Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước Website của các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục truyền thông về phòng, chống dịch, trong đó nhằm phổ cập tinh thần không chủ quan đối với dịch bệnh; hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động đề cao cảnh giác, ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong công chức, viên chức, người lao động.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c)
;
- Lưu: VT, VP
(HC-QT).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Đă
ng Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6398/BNV-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6398/BNV-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2020
Ngày hiệu lực03/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6398/BNV-VP

Lược đồ Công văn 6398/BNV-VP 2020 tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6398/BNV-VP 2020 tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6398/BNV-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýVũ Đăng Minh
        Ngày ban hành03/12/2020
        Ngày hiệu lực03/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6398/BNV-VP 2020 tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6398/BNV-VP 2020 tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19

              • 03/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/12/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực