Công văn 640/LĐTBXH-TCCB

Công văn 640/LĐTBXH-TCCB thay đổi tỷ lệ công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 640/LĐTBXH-TCCB thay đổi tỷ lệ công chức viên chức được nâng bậc lương


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/LĐTBXH-TCCB
V/v thay đổi tỷ lệ công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 19/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang,  trong đó tại khoản 1, Điều 1 quy định "1. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 7 như sau: "Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị (trừ các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này)". Quy định này được áp dụng để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ năm 2012 và hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2013.

Căn cứ quy định trên, Bộ đề nghị các đơn vị rà soát lại số công chức, viên chức của đơn vị đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn tại Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 22/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và đảm bảo trong phạm vi không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị tính đến 31/12/2012 (bao gồm cả số công chức, viên chức đã được Bộ phê duyệt và quyết định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2012).

Hồ sơ đề nghị Hội đồng lương của Bộ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2012 (bổ sung) gồm:

- Văn bản đề nghị của đơn vị kèm theo danh sách công chức, viên chức trích ngang (mẫu số 1, Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 22/9/2008);

- Các quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền;

- Quyết định thành lập Hội đồng lương (Vụ, Thanh tra và Văn phòng Bộ không phải thành lập Hội đồng);

- Biên bản họp Hội đồng (có ý kiến và chữ ký của các thành viên Hội đồng);

- Quyết định nâng bậc lương gần nhất của cá nhân được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn;

Bộ thông báo để các đơn vị thực hiện và gửi hồ sơ đề nghị về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/3/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 640/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu640/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2013
Ngày hiệu lực04/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 640/LĐTBXH-TCCB thay đổi tỷ lệ công chức viên chức được nâng bậc lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 640/LĐTBXH-TCCB thay đổi tỷ lệ công chức viên chức được nâng bậc lương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu640/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Văn Chương
        Ngày ban hành04/03/2013
        Ngày hiệu lực04/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 640/LĐTBXH-TCCB thay đổi tỷ lệ công chức viên chức được nâng bậc lương

             Lịch sử hiệu lực Công văn 640/LĐTBXH-TCCB thay đổi tỷ lệ công chức viên chức được nâng bậc lương

             • 04/03/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/03/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực