Công văn 640/QLCL-CL2

Công văn 640/QLCL-CL2 năm 2014 tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT tại địa phương do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 640/QLCL-CL2 triển khai 14/2011/TT-BNNPTNT quản lý Chất lượng Nông lâm sản 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/QLCL-CL2
V/v tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra triển khai Thông tư 14 tại địa phương

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thú y;
- Cục Bảo vệ thực vật.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 1790/TB-BNN-VP ngày 10/4/2014 về việc thành lập các đoàn kiểm tra liên cơ quan đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT tại một số địa phương; Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị mỗi đơn vị (Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật) chủ trì tổ chức một đoàn công tác đi kiểm tra tại một số địa phương, cụ thể như sau:

1. Mục đích đợt kiểm tra:

Kiểm tra thực tế tình hình triển khai thông tư 14 tại địa phương, trong đó tập trung đánh giá quy mô phạm vi cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm tra xếp loại đặc biệt hoạt động công khai kết quả phân loại và tái kiểm tra cơ sở xếp loại C, tìm hiểu nguyên nhân chưa công khai kết quả phân loại, chưa xử lý được cơ sở xếp loại C (hành lang pháp lý, khâu tổ chức, khâu chỉ đạo, nguồn lực ...), đề xuất giải pháp tiến tới xử lý dứt điểm các cơ sở xếp loại C.

2. Thời gian triển khai: Trong tháng 4.

3. Phân công:

- Cục Thú y: Kiểm tra việc triển khai của các địa phương khu vực miền Bắc.

- Cục Bảo vệ thực vật: Kiểm tra việc triển khai của các địa phương khu vực miền Trung.

- Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: Kiểm tra việc triển khai của các địa phương khu vực miền Nam.

4. Kinh phí: Các đơn vị cử cán bộ tham gia chi trả kinh phí cho các cán bộ tham gia.

Các Cục được giao chủ trì có trách nhiệm mời đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ tham gia đoàn công tác (Thanh tra Bộ, Tổng cục Thuỷ sản, Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Cục Chế biến Nông lâm thuỷ sản và nghề muối), thông báo kế hoạch kiểm tra đến Sở Nông nghiệp và PTNT địa phương đến kiểm tra.

Đề nghị Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật phối hợp triển khai và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trước ngày 05/5/2014 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Than tra Bộ; Các Tổng cục, Cục chuyên ngành liên quan;
- Lưu: VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Thuộc tính Công văn 640/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu640/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2014
Ngày hiệu lực17/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 640/QLCL-CL2

Lược đồ Công văn 640/QLCL-CL2 triển khai 14/2011/TT-BNNPTNT quản lý Chất lượng Nông lâm sản 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 640/QLCL-CL2 triển khai 14/2011/TT-BNNPTNT quản lý Chất lượng Nông lâm sản 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu640/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành17/04/2014
        Ngày hiệu lực17/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 640/QLCL-CL2 triển khai 14/2011/TT-BNNPTNT quản lý Chất lượng Nông lâm sản 2014

             Lịch sử hiệu lực Công văn 640/QLCL-CL2 triển khai 14/2011/TT-BNNPTNT quản lý Chất lượng Nông lâm sản 2014

             • 17/04/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/04/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực