Công văn 6409/BTC-ĐT

Công văn 6409/BTC-ĐT năm 2017 hướng dẫn bổ sung việc thanh toán, quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6409/BTC-ĐT 2017 quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi địa phương


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6409/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn bổ sung việc thanh toán, quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc li cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Bộ Tài chính đã có văn bản số 1848/BTC-ĐT ngày 13/02/2017 hướng dẫn thanh toán, quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo phân bổ 887,1 tỷ đồng, gồm 778,7 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (vốn trái phiếu Chính phủ còn lại giai đoạn 2014 - 2015 và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2016) và 108,4 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách trung ương năm 2016.

Đ các địa phương thuận lợi trong công tác tổng hợp báo cáo, quyết toán nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung như sau:

- Đối với các địa phương được phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi do có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (vốn trái phiếu Chính phủ còn lại giai đoạn 2014 - 2015 và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2016): Kho bạc Nhà nước địa phương thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án theo quy định hiện hành. Khoản bổ sung này được thanh toán, quyết toán theo quy định đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

- Đối với các địa phương được phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi do có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách trung ương năm 2016: Các địa phương thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Khoản bổ sung này được thanh toán, quyết toán theo quy định đối với nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kho bạc Nhà nước;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, ĐT, (200b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6409/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6409/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2017
Ngày hiệu lực17/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6409/BTC-ĐT 2017 quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6409/BTC-ĐT 2017 quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6409/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành17/05/2017
        Ngày hiệu lực17/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6409/BTC-ĐT 2017 quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi địa phương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6409/BTC-ĐT 2017 quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi địa phương

           • 17/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực