Công văn 6410/TCHQ-CNTT

Công văn 6410/TCHQ-CNTT năm 2019 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6410/TCHQ-CNTT 2019 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6410/TCHQ-CNTT
V/v triển khai các thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành ph.

Căn cứ công văn thông báo số 573/CNTT-YTĐT ngày 25/9/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 6 thủ tục hành chính theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg , Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau:

Ktừ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019, 06 thủ tục hành chính của Bộ Y tế thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm và môi trường y tế sẽ được triển khai thí điểm thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (danh sách thủ tục đính kèm).

Trong thời gian thí điểm, các Thông báo/Giấy phép nhập khẩu là bản giấy vẫn có giá trị đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép. Từ 01/01/2020, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu giấy phép, kết quả xử lý trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) đối với 06 thủ tục hành chính nêu trên cho cán bộ hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để p/h);
- Bộ Y tế: Cục Công nghệ thông tin, Cục An toàn thực phẩm, Cục Quản lý môi trường (để p/h);
- Lưu: VT, CNTT (2b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Công Bình

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ THAM GIA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA TỪ NGÀY 01/10/2019
(Kèm theo văn bản số 6410/TCHQ-CNTT ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Tng cục Hải quan)

TT

Tên thủ tc/nhóm thủ tục

I

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

1

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường

2

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt

II

Lĩnh vực Môi trường y tế

1

Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để nghiên cứu

2

Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu phục vụ mục đích viện trợ

3

Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu là quà biếu, cho, tặng

4

Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do trên thị trường không có sản phẩm và phương pháp sử dụng phù hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6410/TCHQ-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6410/TCHQ-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2019
Ngày hiệu lực09/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6410/TCHQ-CNTT

Lược đồ Công văn 6410/TCHQ-CNTT 2019 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6410/TCHQ-CNTT 2019 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6410/TCHQ-CNTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Công Bình
        Ngày ban hành09/10/2019
        Ngày hiệu lực09/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6410/TCHQ-CNTT 2019 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6410/TCHQ-CNTT 2019 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

              • 09/10/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/10/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực