Công văn 6414/TCHQ-PC

Công văn 6414/TCHQ-PC năm 2019 về áp dụng văn bản do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6414/TCHQ-PC 2019 áp dụng văn bản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6414/TCHQ-PC
V/v Áp dụng văn bản

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Lawsoft
(17 Nguyên Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 5756/VPCP-ĐMDN ngày 01/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty cổ phần Lawsoft gửi email qua hệ thống tiếp nhận kiến nghị của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hợp nhất số 46/VBHN-BTC ngày 26/9/2019 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan v thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (Văn bản này được hợp nhất từ 03 Nghị định: Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kim tra, giám sát, kim soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kim soát hải quan và Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng min thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kim tra, giám sát hải quan). Đ nghị Quý Công ty cập nhật văn bản này để thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan, kính chuyển quý Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VCCI (để theo dõi);
- Cổng TTĐT Chính phủ;

- Văn phòng Bộ TC (để b/c)
- Lưu: VT, PC (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6414/TCHQ-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6414/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2019
Ngày hiệu lực09/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6414/TCHQ-PC

Lược đồ Công văn 6414/TCHQ-PC 2019 áp dụng văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6414/TCHQ-PC 2019 áp dụng văn bản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6414/TCHQ-PC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành09/10/2019
        Ngày hiệu lực09/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6414/TCHQ-PC 2019 áp dụng văn bản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6414/TCHQ-PC 2019 áp dụng văn bản

           • 09/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực