Công văn 6417/CT-TTHT

Công văn 6417/CT-TTHT năm 2013 chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6417/CT-TTHT năm 2013 chính sách thuế Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6417/CT-TTHT
V/v Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (VISSAN)
Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Ρ.13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Mã số thuế: 0300105356

 

Trả lời văn bản số 1105/CTY-TCKT ngày 20/8/2013 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 22 Chương III Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2013):

"1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn."

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

"Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật";

Trường hợp Công ty theo trình bày, sau một thời gian lưu trữ, màu mực trên hóa đơn (liên 2) bị phai (không đọc được rõ nội dung) thì Công ty phải làm thủ tục thông báo hóa đơn bị hỏng theo quy định tại khoản 1 Điều 22, đồng thời hai bên mua bán lập thủ tục theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 22 Thông tư số 64/2013/TT-BTC nêu trên để thay thế hóa đơn liên 2 bị hỏng bằng bản sao chụp liên 1 của hóa đơn, có ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của bên bán để làm chứng từ kê khai, khấu trừ thuế theo quy định.

Khoản chi hỗ trợ mua bảo hiểm tai nạn cho các nhân viên bán hàng của các nhà phân phối sản phẩm của Công ty không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị nên không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT3;
- Lưu: HC, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6417/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6417/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2013
Ngày hiệu lực06/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6417/CT-TTHT năm 2013 chính sách thuế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6417/CT-TTHT năm 2013 chính sách thuế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6417/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành06/09/2013
        Ngày hiệu lực06/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6417/CT-TTHT năm 2013 chính sách thuế Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6417/CT-TTHT năm 2013 chính sách thuế Hồ Chí Minh

            • 06/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực