Công văn 6418/TCHQ-CNTT

Công văn 6418/TCHQ-CNTT năm 2019 về triển khai cổng thông tin điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6418/TCHQ-CNTT 2019 triển khai cổng thông tin điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6418/TCHQ-CNTT
V/v trin khai cổng thông tin điện tử

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch phát triển, vận hành hệ thống cổng thông tin điện tử ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Quyết định số 1406/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2016, từ ngày 10/10/2019, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai các cổng thông tin điện tử (TTĐT) thành phần của Hệ thống cổng TTĐT tập trung của Tổng cục Hải quan, cụ thể như sau:

- Triển khai phiên bản mới của Cổng TTĐT Tổng cục Hải quan tại địa chỉ tongcuc.customs.gov.vn. Trong thời gian tới, phiên bản cũ tại địa chỉ www.customs.gov.vn vẫn tiếp tục được duy trì. Trường hợp dừng hoạt động phiên bản cũ để chuyển hoàn toàn sang phiên bản mới, Tổng cục Hải quan sẽ có thông báo sau.

- Triển khai phiên bản Cổng TTĐT của Cục Hải quan cho các đơn vị chưa có Cổng TĐTT gồm Cục Hải quan Điện Biên, Cao Bằng, Hà Nam Ninh và Khánh Hòa (danh sách địa chỉ truy cập tại Phụ lục I gửi kèm).

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tĩnh, thành phố:

1. Phân công cán bộ truy cập các phiên bản cổng TTĐT nêu trên để tìm hiểu chức năng và thực hiện công việc sau:

- Phối hợp thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến tới các doanh nghiệp đóng trên địa bàn về việc triển khai cổng TTĐT Tổng cục Hải quan.

- Tham gia ý kiến đối với phiên bản mới của cổng TTĐT Tổng cục Hải quan và phiên bản cổng TTĐT Cục Hải quan về các nội dung sau: giao diện, bố cục, danh sách chức năng, các ý kiến khác. Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & Thống kê hải quan) trước ngày 31/10/2019.

2. Riêng các Cục Hải quan Điện Biên, Cao Bằng, Hà Nam Ninh và Khánh Hòa thực hiện công việc sau:

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến tới các doanh nghiệp đóng trên địa bàn về việc triển khai cổng TTĐT của đơn vị.

- Phân công cán bộ liên hệ với Cục CNTT & Thống kê hải quan để tiếp nhận tài khoản quản trị và sau đó thực hiện việc cấp tài khoản cho người sử dụng cổng TTĐT của đơn vị.

- Phân công cán bộ thực hiện việc thu thập, biên tập, cập nhật thông tin thuộc phạm vi quản lý lên cổng TTĐT của đơn vị (nội dung thông tin chi tiết tại Phụ lục II gửi kèm). Trường hợp cần bổ sung chức năng cung cấp thông tin hoặc chức năng khác theo yêu cầu đặc thù của đơn vị thì đề nghị liên hệ Cục CNTT & Thống kê hải quan để được hỗ trợ.

- Ngoài tên miền do Tổng cục Hải quan cung cấp (như tại Phụ lục I), các đơn vị chủ động thực hiện việc đăng ký, quản lý tên miền "gov.vn" cho cổng TTĐT của đơn vị và phối hợp với Cục CNTT & Thống kê hải quan để cập nhật tên miền trên hệ thống cổng TTĐT tập trung. Đối với việc đăng ký tên miền, đề nghị các đơn vị lưu ý quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước: "Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố ti thiểu tên miền cấp 4 là tên viết tắt của cơ quan bằng tiếng Việt không du hoặc tiếng Anh theo dạng: tencoquan.tentinhthanh.gov.vn."

- Liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông của địa phương để được hướng dẫn cụ thể về việc xin cấp giấy phép hoạt động cho cổng TTĐT của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Cục CNTT & Thống kê hải quan để được hỗ trợ. Đầu mối liên hệ: đ/c Nguyễn Quốc Thanh, điện thoại: 0913552827, thư điện tử: thanhnq2@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VTCNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Công Bình

 

PHỤ LỤC I

ĐỊA CHỈ TRUY CẬP CỔNG TTĐT CỦA CÁC CỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm Công văn s: 6418/TCHQ-CNTT ngày 09/10/2019 của Tổng cục Hải quan)

STT

Tên Cục Hải quan

Tên miền truy cập

1

Điện Biên

dienbien.customs.gov.vn

2

Cao Bằng

caobang.customs.gov.vn

3

Hà Nam Ninh

hanamninh.customs.gov.vn

4

Khánh Hòa

khanhhoa.customs.gov. vn

 

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG THÔNG TIN CẦN CẬP NHẬT LÊN CỔNG TTĐT CỦA CỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm Công văn số: 6418/TCHQ-CNTT ngày 09/10/2019 của Tổng cục Hải quan)

STT

Nội dung thông tin

1

Tin tức, sự kiện; Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật

2

Thông tin giới thiệu đơn vị

3

Cơ cấu tổ chức

4

Thông tin liên hệ

5

Lịch làm việc của lãnh đạo đơn vị

6

Thông báo của đơn vị

7

Văn bản do đơn vị phát hành và được phép công khai theo quy định

8

Thông tin giao dịch của cổng TTĐT (địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch với tổ chức, cá nhân)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6418/TCHQ-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6418/TCHQ-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2019
Ngày hiệu lực09/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6418/TCHQ-CNTT

Lược đồ Công văn 6418/TCHQ-CNTT 2019 triển khai cổng thông tin điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6418/TCHQ-CNTT 2019 triển khai cổng thông tin điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6418/TCHQ-CNTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Công Bình
        Ngày ban hành09/10/2019
        Ngày hiệu lực09/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6418/TCHQ-CNTT 2019 triển khai cổng thông tin điện tử

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6418/TCHQ-CNTT 2019 triển khai cổng thông tin điện tử

             • 09/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực