Công văn 642/GDĐT-KHTC

Công văn 642/GDĐT-KHTC năm 2020 về thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 642/GDĐT-KHTC 2020 thu học phí trong tạm nghỉ dịch Covid 19 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 642/GDĐT-KHTC
Về thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 của ngành giáo dục và đào tạo.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận huyện;
- Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông công lập và ngoài công lập;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định 514/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; đim b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Căn cứ chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 544/UBND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến về việc thực hiện các khoản thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 của ngành giáo dục và đào tạo cụ thể như sau:

Thực hiện theo Điều 13 Chương IV của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ: “Thu học phí: Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực hc. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, hc phí được thu 9 tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học.

Như vậy về nguyên tắc chung: các đơn vị trường học chỉ được thu học phí và các khoản thu khác phát sinh theo số tháng thực học và không quá 9 tháng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện và trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các đơn vị phản hồi gửi về Phòng KHTC - Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở “để báo cáo”;
- Sở Tài Chính “để phối hợp”;
- BCĐ PC dịch bệnh của SGDĐT.
- Lưu: VP, KHTC, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 642/GDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu642/GDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2020
Ngày hiệu lực27/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(11/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 642/GDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 642/GDĐT-KHTC 2020 thu học phí trong tạm nghỉ dịch Covid 19 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 642/GDĐT-KHTC 2020 thu học phí trong tạm nghỉ dịch Covid 19 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu642/GDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoài Nam
        Ngày ban hành27/02/2020
        Ngày hiệu lực27/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (11/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 642/GDĐT-KHTC 2020 thu học phí trong tạm nghỉ dịch Covid 19 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 642/GDĐT-KHTC 2020 thu học phí trong tạm nghỉ dịch Covid 19 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh

              • 27/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực