Công văn 642TCT/DNK

Công văn số 642 TCT/DNK ngày 11/03/2004 của Tổng cục thuế về việc xác định thời điểm miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất mới thành lập

Nội dung toàn văn Công văn 642 TCT/DNK xác định thời điểm miễn, giảm thuế TNDN cơ sở sản xuất mới thành lập


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 642 TCT/DNK
V/v xác định thời Điểm miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở SX mới thành lập

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1446 CT.TTXL ngày 26/12/2003 của Cục thuế hỏi về việc xác định thời Điểm miễn thuế, giảm thuế TNDN của Công ty TNHH sản xuất giầy Phú Hải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điểm 1 Mục I Phần C Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì: Năm xác định các Khoản được ưu đãi về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này được tính theo năm quyết toán thuế.

- Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quy định: Cơ sở SX, KD đáp ứng Điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này được miến thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH sản xuất Giầy Phú Hải theo như báo cáo của Cục thuế thì năm 1996 Công ty báo cáo lỗ, cơ quan thuế kiểm tra đã thực hiện ấn định thuế và Công ty đã nộp (do Công ty không thực hiện đúng các quy định về kế toán) như vậy năm 1996 là năm Công ty có phát sinh thu nhập chịu thuế, mặc dù năm 1996 Công ty TNHH Giầy Phú Hải không được xét miễn thuế nhưng vẫn tính là năm đầu tiên trong thời hạn được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế. Thời hạn xét miễn thuế, giảm thuế của Công ty TNHH SX Giầy Phú Hải được tính liên tục kể từ năm 1996 theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 642TCT/DNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 642TCT/DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/03/2004
Ngày hiệu lực 11/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 642TCT/DNK

Lược đồ Công văn 642 TCT/DNK xác định thời điểm miễn, giảm thuế TNDN cơ sở sản xuất mới thành lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 642 TCT/DNK xác định thời điểm miễn, giảm thuế TNDN cơ sở sản xuất mới thành lập
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 642TCT/DNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 11/03/2004
Ngày hiệu lực 11/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 642 TCT/DNK xác định thời điểm miễn, giảm thuế TNDN cơ sở sản xuất mới thành lập

Lịch sử hiệu lực Công văn 642 TCT/DNK xác định thời điểm miễn, giảm thuế TNDN cơ sở sản xuất mới thành lập

  • 11/03/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/03/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực