Công văn 643/TCT-CS

Công văn số 643/TCT-CS về việc hướng dẫn các cơ sở ngoài công lập thực hiện tốt chế độ kế toán và chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 643/TCT-CS hướng dẫn các cơ sở ngoài công lập thực hiện tốt chế độ kế toán và chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 643/TCT-CS
V/v hướng dẫn các cơ sở ngoài công lập thực hiện tốt chế độ kế toán và chính sách thuế 

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm và tạo mọi điều kiện ưu đãi, khuyến khích các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em. Các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực trên có thể được thành lập và hoạt động theo Nghị định 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hoặc được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp (sau đây gọi là cơ sở ngoài công lập). Quán triệt tinh thần này, các ưu đãi về thuế đối với các cơ sở ngoài công lập đã được quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Giáo dục; các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, phí lệ phí. Riêng về thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo Nghị định 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách chuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; Nghị định số 16/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 và Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Về Chế độ kế toán thực hiện theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 140/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Tổng cục Thuế nhận được ý kiến của nhiều đơn vị phản ánh về việc quản lý và áp dụng chính sách thuế trong đó có thực hiện ưu đãi thuế đối với cơ sở ngoài công lập. Để quản lý và thực hiện tốt chính sách thuế và chế độ kế toán đối với cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực nêu trên, sau khi trao đổi thống nhất với Vụ Chế độ kế toán, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện ngay một số việc sau:

- Phối hợp với cơ quan cấp đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố để nắm danh sách toàn bộ các cơ sở ngoài công lập đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố và có văn bản đề nghị các cơ sở ngoài công lập đang hoạt động thực hiện đăng ký thuế;

- Triển khai thực hiện ngay các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, tập huấn, hướng dẫn các cơ sở ngoài công lập, nắm vững chế độ kế toán, chính sách thuế, thực hiện việc mở sổ sách kế toán và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách và các ưu đãi về thuế theo đúng quy định. Khi triển khai, các Cục thuế liên hệ với Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (theo số điện thoại: 2208121, 0903208137 - Bà Hà Thị Ngọc Hà, phó vụ trưởng Vụ CĐKT và kiểm toán) để phối hợp hướng dẫn Chế độ kế toán cho phù hợp với từng đối tượng cơ sở ngoài công lập thành lập và hoạt động theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ hoặc theo Luật Doanh nghiệp.

- Định kỳ 6 tháng 1 lần các Cục thuế có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế về tình hình quản lý các cơ sở ngoài công lập trên địa bàn và các biện pháp mà Cục thuế đã thực hiện nhằm hỗ trợ các cơ sở này thực hiện các quy định của pháp luật thuế, đặc biệt là các quy định về ưu đãi thuế.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị các Cục thuế thường xuyên báo cáo xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Trường hợp nếu có vướng mắc đề nghị các Cục thuế phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế để xem xét giải quyết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 643/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu643/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực28/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 643/TCT-CS hướng dẫn các cơ sở ngoài công lập thực hiện tốt chế độ kế toán và chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 643/TCT-CS hướng dẫn các cơ sở ngoài công lập thực hiện tốt chế độ kế toán và chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu643/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành28/01/2008
        Ngày hiệu lực28/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 643/TCT-CS hướng dẫn các cơ sở ngoài công lập thực hiện tốt chế độ kế toán và chính sách thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 643/TCT-CS hướng dẫn các cơ sở ngoài công lập thực hiện tốt chế độ kế toán và chính sách thuế

           • 28/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực