Công văn 643/TCT-PCCS

Công văn số 643/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Nội dung toàn văn Công văn 643/TCT-PCCS thuế suất thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 643/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 63 CT/TH&DT ngày 18/1/2007 của Cục thuế tỉnh Nghệ An về thuế GTGT đối với công trình sử dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân thông qua các loại quỹ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 15, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

"15- Duy tu, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình" không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, hoạt động xây dựng các công trình đê điều, cầu cống, trường học bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 643/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu643/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2007
Ngày hiệu lực06/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 643/TCT-PCCS thuế suất thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 643/TCT-PCCS thuế suất thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu643/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành06/02/2007
        Ngày hiệu lực06/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 643/TCT-PCCS thuế suất thuế giá trị gia tăng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 643/TCT-PCCS thuế suất thuế giá trị gia tăng

             • 06/02/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/02/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực