Công văn 6431/BGTVT-KHCN

Công văn 6431/BGTVT-KHCN về việc góp ý kiến dự thảo “Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thông tin cho tàu khách” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6431/BGTVT-KHCN góp ý kiến dự thảo “Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thông tin cho tàu khách”


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6431/BGTVT-KHCN
V/v Góp ý kiến dự thảo “Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thông tin cho tàu khách”.  

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi:

- Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;
- Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT;
- Trường Đại học GTVT (Khoa Điện – Điện tử; Trung tâm nghiên cứu Viễn thông – Tín hiệu – Điện);
- Các chuyên gia: TS. Nguyễn Văn Siêm; PGS. TS. Phạm Công Hà; PGS.TS. Nguyễn Văn Chuyên

 

Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ kế hoạch năm 2007, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã chủ trì dự thảo “Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thông tin cho tàu khách nhẹ (Light Rail Transit)” – Mã số TC074042.

Để có cơ sở xem xét, thẩm định dự thảo Tiêu chuẩn nói trên, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý Cơ quan và các chuyên gia góp ý kiến bằng văn bản cho dự thảo “Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thông tin cho tàu khách nhẹ (Light Rail Transit)” (dự thảo Tiêu chuẩn và mẫu ý kiến góp ý kèm theo). Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giao thông vận tải trước ngày 30/10/2009.

Mọi chi tiết liên quan đề nghị liên hệ với: Hồ Ánh Sáng – Vụ Khoa học Công nghệ: Mobile 0913.348.328, ĐT. (04) 39428494; Phạm Trường Thắng – Viện Khoa học và Công nghệ GTVT: Mobile 0913.510313, ĐT. (04) 38346421.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ (để báo cáo)
- Viện KH&CN GTVT (để phối hợp);
- Trung tâm Công nghệ Tin học (để đăng website Bộ)
- Vụ trưởng (để báo cáo).
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ích

 

……………………….
………………………..
(Cơ quan góp ý dự thảo) 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………………………

………, ngày    tháng     năm 2007

 

Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO

Tiêu chuẩn VN “Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thông tin cho tàu khách nhẹ (Light Rail Transit)”

1. Đồng ý hoàn toàn ..........................................................................................

 

2. Đồng ý, nhưng có đề nghị bổ sung, sửa đổi .................................................

 

3. Không đồng ý ................................................................................................

 

Giải thích: ..........................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

CÁN BỘ GÓP Ý
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn cách ghi:

1. Đánh dấu “+” vào một trong ba ô tương ứng với ý kiến góp ý.

2. Ghi các đề nghị bổ sung, sửa đổi hoặc lý do không đồng ý với dự thảo trong phần giải thích.

3. Nội dung giải thích cần ngắn gọn, rõ ràng. Nếu không đủ giấy có thể viết thêm vào tờ khác.

Cuối bản góp ý ghi chữ “Hết”.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6431/BGTVT-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6431/BGTVT-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2009
Ngày hiệu lực16/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6431/BGTVT-KHCN góp ý kiến dự thảo “Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thông tin cho tàu khách”


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6431/BGTVT-KHCN góp ý kiến dự thảo “Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thông tin cho tàu khách”
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6431/BGTVT-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Ích
        Ngày ban hành16/09/2009
        Ngày hiệu lực16/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6431/BGTVT-KHCN góp ý kiến dự thảo “Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thông tin cho tàu khách”

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6431/BGTVT-KHCN góp ý kiến dự thảo “Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thông tin cho tàu khách”

              • 16/09/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/09/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực