Công văn 6435/TCHQ-TXNK

Công văn 6435/TCHQ-TXNK năm 2017 về kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6435/TCHQ-TXNK 2017 kiểm tra cơ sở gia công sản xuất hàng hóa xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6435/TCHQ-TXNK
V/v kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1934/HQĐNa-GSQL ngày 05/9/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo vướng mắc về việc kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu trong quá trình thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 10, Điều 12, Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016; khoản 1 Điều 37, khoản 3 Điều 39 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015; khoản 3 Điều 57 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và theo hướng dẫn tại công văn số 6751/BTC-TCHQ ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính thì một trong những cơ sở để được miễn thuế, hoàn thuế là tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam, và tổ chức, cá nhân đó có quyền sử dụng hợp pháp; một trong những nội dung cơ quan hải quan kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, năng lực gia công, sản xuất là kiểm tra chứng từ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp về nhà xưởng, mặt bằng sản xuất đxác định ưu đãi thuế đối với người nộp thuế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất khẩu. Do đó, trường hợp người nộp thuế không đáp ứng quy định tại Điều 10, Điều 12, Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì không được miễn thuế, hoàn thuế theo quy định. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để biết);
- Lưu: VT, TXNK - CST (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6435/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6435/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2017
Ngày hiệu lực02/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6435/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 6435/TCHQ-TXNK 2017 kiểm tra cơ sở gia công sản xuất hàng hóa xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6435/TCHQ-TXNK 2017 kiểm tra cơ sở gia công sản xuất hàng hóa xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6435/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành02/10/2017
        Ngày hiệu lực02/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6435/TCHQ-TXNK 2017 kiểm tra cơ sở gia công sản xuất hàng hóa xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6435/TCHQ-TXNK 2017 kiểm tra cơ sở gia công sản xuất hàng hóa xuất khẩu

           • 02/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực