Công văn 6437/VPCP-KTTH

Công văn 6437/VPCP-KTTH về nguồn kinh phí cho Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6437/VPCP-KTTH nguồn kinh phí cho Chương trình Xúc tiến thương mại


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6437/VPCP-KTTH
V/v nguồn kinh phí cho Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10929/BTC-TCDN ngày 14 tháng 8 năm 2012; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5433/BKHĐT-KTDV ngày 24 tháng 7 năm 2012, Bộ Công Thương tại công văn số 5206/BCT-XTTM ngày 15 tháng 6 năm 2012 về nguồn kinh phí cho Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Từ năm 2013, nguồn kinh phí cho Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
 các Vụ: TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). LT.25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6437/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6437/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2012
Ngày hiệu lực22/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6437/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 6437/VPCP-KTTH nguồn kinh phí cho Chương trình Xúc tiến thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6437/VPCP-KTTH nguồn kinh phí cho Chương trình Xúc tiến thương mại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6437/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành22/08/2012
        Ngày hiệu lực22/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6437/VPCP-KTTH nguồn kinh phí cho Chương trình Xúc tiến thương mại

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6437/VPCP-KTTH nguồn kinh phí cho Chương trình Xúc tiến thương mại

              • 22/08/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/08/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực