Công văn 6447/VPCP-NN

Công văn 6447/VPCP-NN năm 2021 về tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật hợp tác xã năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6447/VPCP-NN 2021 tình hình hợp tác xã không hoạt động khó khăn trong giải thể


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6447/VPCP-NN
V/v tình hình HTX không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về Báo cáo tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 5180/BKHĐT-HTX ngày 06 tháng 8 năm 2021), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã có ý kiến chỉ đạo, như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tiến hành việc đăng ký và tổ chức lại hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; các hợp tác xã không hoạt động nhung chưa tiến hành giải thể theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và các quy định pháp luật có liên quan;

b) Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương giải thể dứt điểm đối với các hợp tác xã đã đăng ký nhưng không hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2023;

c) Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 chưa phù hợp với thực tiễn về giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã trong các trường hợp: (i) Thủ tục thành lập Hội đồng giải thể bắt buộc; (ii) Hợp tác xã bị mất, thất lạc con dấu trong quá trình tng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất đai của các hợp tác xã ngừng hoạt động, tạo cơ sở cho việc giải th.

3. Liên minh hợp tác xã Việt Nam tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã trong việc đăng ký, tổ chức lại theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; giải thhợp tác xã không hoạt động, hoạt động yếu kém không hiệu quả tại các địa phương. Động viên, khích lệ các hợp tác xã, thành viên hợp tác xã tự giác thực hiện đúng quy định pháp luật về hợp tác xã và các quy định pháp luật khác có liên quan.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cân đối, bố trí nguồn lực và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc đăng ký, tổ chức lại hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; giải thể dứt điểm các hợp tác xã không còn hoạt động trong giai đoạn 2021 - 2023, mà cụ thể là xây dựng phương án giải thể dt điểm 50% tổng số hợp tác xã không còn hoạt động trên địa bàn thuộc diện vướng mắc có thể xử lý ngay theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi kết quả xử lý về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 đ tng hp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo đế các: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Lê Minh Khái;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: NN&PTNT, TC, CT, XD, GTVT;
- Các Thành viên Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX;
- Cục Phát triển HTX (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Tổng GĐ Cổng TTĐTCP, thư ký Phó TTgCP Lê Minh Khái, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, NN (2), H.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6447/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6447/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2021
Ngày hiệu lực14/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(17/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6447/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 6447/VPCP-NN 2021 tình hình hợp tác xã không hoạt động khó khăn trong giải thể


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6447/VPCP-NN 2021 tình hình hợp tác xã không hoạt động khó khăn trong giải thể
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6447/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành14/09/2021
        Ngày hiệu lực14/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (17/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6447/VPCP-NN 2021 tình hình hợp tác xã không hoạt động khó khăn trong giải thể

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6447/VPCP-NN 2021 tình hình hợp tác xã không hoạt động khó khăn trong giải thể

              • 14/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực