Công văn 6453/BYT-KCB

Công văn 6453/BYT-KCB năm 2017 về thực hiện Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6453/BYT-KCB 2017 thực hiện Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn


BỘ Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6453/BYT-KCB
V/v thực hiện các Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng Y tế các ngành;
- Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế đã có Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tt là các Hướng dẫn KSNK). Để tăng cường chất lượng công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn, triển khai hiệu quả các Hướng dẫn KSNK, bảo đảm an toàn cho người bệnh, người hành nghề KBCB, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành. Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức phổ biến nội dung các Hướng dẫn KSNK tới các đơn vị trực thuộc.

2. Xây dựng các quy trình và cụ thể hóa nội dung các Hướng dẫn KSNK cho phù hợp với nguồn lực và điều kiện cụ thể của đơn vị.

3. Kiểm tra, giám sát việc cung cấp nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện và việc tuân thủ thực hiện các Hướng dẫn KSNK tại đơn vị.

4. Gi Kế hoạch và Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Hướng dẫn KSNK về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 24 tháng 11 năm 2017 để Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Ghi chú: Quyết định 3916/QĐ-BYT và các Hướng dẫn KSNK được đăng ti trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (moh.gov. vn) và Website của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (www.kcb.vn). Đ biết thêm thông tin xin liên hệ ThS. Hà Thị Kim Phượng, Cục QLKCB theo số điện thoại 0981110188, Email [email protected].

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để
b/c);
- Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6453/BYT-KCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6453/BYT-KCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6453/BYT-KCB

Lược đồ Công văn 6453/BYT-KCB 2017 thực hiện Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6453/BYT-KCB 2017 thực hiện Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6453/BYT-KCB
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành10/11/2017
        Ngày hiệu lực10/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6453/BYT-KCB 2017 thực hiện Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6453/BYT-KCB 2017 thực hiện Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn

             • 10/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực