Công văn 6456/UBND-ĐTMT

Công văn 6456/UBND-ĐTMT hướng dẫn dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6456/UBND-ĐTMT hướng dẫn dự toán xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 6456/UBND-ĐTMT
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2010  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Các Sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện;
- Các Ban Quản lý trực thuộc thành phố;
- Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 8715/SXD-QLKTXD ngày 05 tháng 11 năm 2010 về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Về áp dụng mức lương tối thiểu mới để lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

a) Chấp thuận chủ trương cho phép áp dụng một mức lương tối thiểu mới chung là 980.000 đồng/tháng cho các vùng nội thành và ngoại thành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, để các chủ đầu tư lập và thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25 tháng 5 năm 2010 về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

b) Đồng ý về nguyên tắc đối với đề xuất của Sở Xây dựng về phương pháp xác định hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC) và việc xác định hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC) theo phương pháp tạm xuất (nội suy), đã được Bộ Xây dựng chấp thuận tại Công văn số 1847/BXD-KTXD ngày 24 tháng 9 năm 2010 về hướng dẫn phương pháp xác định hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công theo mức lương tối thiểu từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, để các chủ đầu tư có thể áp dụng và triển khai thực hiện ngay việc lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới, không làm chậm trễ và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, thi công công trình.

2. Về thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2010: Chấp thuận cho thực hiện như nội dung đã được quy định tại Điều 12 Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành:

Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 và báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010; đồng thời phê duyệt để áp dụng, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25 tháng 5 năm 2010.

c) Đối với vướng mắc khi tổ chức thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới đối với công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán và đã thanh toán, tất toán hoặc công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán nhưng chưa được thanh toán, tất toán hoặc công trình chưa có quyết định phê duyệt quyết toán: chấp thuận cho tiếp tục vận dụng quy định tại Điều 13 Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố để hướng dẫn thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Giao Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới (980.000 đồng/tháng) kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 áp dụng chung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện.

b) Riêng đối với các công tác thuộc lĩnh vực dịch vụ công ích, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở - ngành liên quan xem xét việc áp dụng mức lương tối thiểu mới (theo hệ số điều chỉnh KĐCNC, KĐCMTC) để lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, thống nhất đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố để áp dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Th)HL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

Thuộc tính Công văn 6456/UBND-ĐTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6456/UBND-ĐTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2010
Ngày hiệu lực14/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6456/UBND-ĐTMT

Lược đồ Công văn 6456/UBND-ĐTMT hướng dẫn dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6456/UBND-ĐTMT hướng dẫn dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6456/UBND-ĐTMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành14/12/2010
        Ngày hiệu lực14/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6456/UBND-ĐTMT hướng dẫn dự toán xây dựng công trình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6456/UBND-ĐTMT hướng dẫn dự toán xây dựng công trình

           • 14/12/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực