Công văn 6461/CT-HTr

Công văn 6461/CT-HTr năm 2016 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với văn phòng cho thuê lại do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6461/CT-HTr kê khai nộp thuế giá trị gia tăng văn phòng cho thuê lại Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6461/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Chi nhánh Hà Nội-Công ty TNHH Hyundai Vinatrans Logistics
Mã s thuế: 0305853161- 001
Đ/C: Tầng 6 (P601), tòa nhà Trn Phú, số 17, tổ 24, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội

Cục thuế Thành phố Hà Nội nhận được công văn số 1512/HVL/2015 ngày 15/12/2015 và công văn bổ sung thông tin, tài liệu số 1601/HVL/2016 ngày 14/01/2016 của Chi nhánh Hà Nội-Công ty TNHH Hyundai Vinatrans Logistics hỏi về chính sách thuế (sau đây gọi là Chi nhánh Công ty Hyundai tại Hà Nội), Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư s 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đu vào...”

+ Tại điểm a, điểm b, Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc người bán phải lập hóa đơn và cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

a) Sửa đi, b sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đi, b sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyn nội bộ, tiêu dùng nội bộ đ tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán...

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã s thuế.”...

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ tài liệu kèm theo của Công ty, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Chi nhánh Công ty Hyundai tại Hà Nội ký Hợp đồng thuê văn phòng của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nội Bài, sau đó Chi nhánh ký thỏa thuận với Công ty TNHH Tiếp vận Lâm Anh về việc cho Công ty Lâm Anh sử dụng thuê lại một phần diện tích văn phòng thì Chi nhánh phải lập hóa đơn kê khai, nộp thuế GTGT đối với diện tích văn phòng cho thuê lại theo quy định.

Trường hợp, Công ty Lâm Anh không lấy hóa đơn thuê lại phần diện tích văn phòng thì Chi nhánh Công ty Hyundai tại Hà Nội vẫn phải lập hóa đơn theo quy định tại điểm a, điểm b, Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính theo quy định nêu trên.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Chi nhánh Hà Nội-Công ty TNHH Hyundai Vinatrans Logistics biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTr1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2). (6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6461/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6461/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6461/CT-HTr kê khai nộp thuế giá trị gia tăng văn phòng cho thuê lại Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6461/CT-HTr kê khai nộp thuế giá trị gia tăng văn phòng cho thuê lại Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6461/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6461/CT-HTr kê khai nộp thuế giá trị gia tăng văn phòng cho thuê lại Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6461/CT-HTr kê khai nộp thuế giá trị gia tăng văn phòng cho thuê lại Hà Nội 2016

           • 04/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực