Công văn 6466/CT-HTr

Công văn 6466/CT-HTr năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ, xuất khẩu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6466/CT-HTr hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6466/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Vinh Thịnh
Địa chỉ: Số 19 Tức Mạc -Quân Hoàn Kiếm - Hà Nội
MST: 0105150235

Trả lời công văn số 76/CVH-VT ngày 10/01/2016 của Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Vinh Thịnh (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một s điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tại điểm b khoản 12 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“4. Cơ sở kinh doanh trong thángi với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đi với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý s thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ xuất khu nếu s thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đng trở lên.”

- Căn cứ khoản 2 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng:

“Các trường hợp cơ sở kinh doanh đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì không được kết chuyển s thuế đầu vào đã đ nghị hoàn thuế vào s thuế được khu trừ của tháng tiếp theo.”

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ hồ sơ, tài liệu đơn vị gửi kèm theo công văn số 76/CVH-VT thì Công ty đã gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu quý 3/2015 đến Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm, trong quý 3/2015 Công ty không phát sinh doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, do đó chưa đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp trong quý 2/2015 Công ty có s thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết trên 300 triệu đồng thì thuộc đối tượng được hoàn thuế theo hướng dẫn tại điểm b khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm, căn cứ hồ sơ cụ thể và tình hình thực tế kê khai, thủ tục liên quan đến hoàn thuế của Công ty để xem xét giải quyết theo quy định.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Cục thuế TP Hà Nội (đ/c Lê Tuấn Anh - Phó trưởng phòng Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, điện thoại liên hệ 043.5146119) để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kê khai kế toán thuế;
- Chi cục thuế Q.Hoàn Kiếm;
- Lưu: VT, HTr(2). (7; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6466/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6466/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6466/CT-HTr hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6466/CT-HTr hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6466/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6466/CT-HTr hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6466/CT-HTr hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Hà Nội 2016

            • 04/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực