Công văn 6467/TCHQ-GSQL

Công văn 6467/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị doanh nghiệp chế xuất thuê doanh nghiệp chế xuất gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6467/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan đối với máy móc thiết bị doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6467/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị DNCX thuê DNCX gia công

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 03/2017/TEV-PSNV ngày 05/9/2017 của Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị thuê, mượn đã tạm nhập theo hợp đồng gia công số PSNV/TEV30003 ngày 25/2/2014 giữa Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam (DNCX) và Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam (DNCX), khi kết thúc hợp đồng gia công số máy móc, thiết bị đã tạm nhập tiếp tục được chuyển sang hợp đồng gia công tiếp theo của hai Công ty. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định ti Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Luật Thuế GTGT s13/2008/QH12 thì hàng hóa mua bán, trao đổi giữa hai khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế, Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 khoản 3 Điều 76 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của B Tài chính thì trường hợp Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam (DNCX) đã thuê, mượn máy móc theo hợp đồng gia công số PSNV/TEV30003 ngày 25/2/2014 ký kết với Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam (DNCX), nay vẫn chuyển tiếp số máy móc, thiết bị đã tạm nhập này sang hợp đồng khác của 2 Công ty thì không phải thực hiện thủ tục hải quan khi giao nhận máy móc, thiết bị thuê, mượn.

Do Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam đã đăng ký 34 tờ khai tạm nhập khẩu máy móc, thiết bị cho hợp đồng gia công số PSNV/TEV30003 phát sinh từ trước thi điểm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực và đến nay Công ty chưa mở t khai tái xuất dẫn đến treo thông tin trên hệ thống. Vì vậy, để kết thúc việc theo dõi đối với 34 tờ khai tạm nhập trên hệ thống cửa cơ quan hải quan thì Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện như sau:

- Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam gửi văn bản đề nghị thanh lý 34 tờ khai tạm nhập máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công và kèm theo biên bản thanh lý của hợp đồng gia công có thỏa thuận chuyển số máy móc, thiết bị thuê mượn này sang hợp đồng gia công hiện tại đang thực hiện đến Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

- Đối với máy móc, thiết bị tạm nhập để phục vụ hợp đng gia công, Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam có trách nhiệm lập, lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết liên quan đến việc đưa vào, đưa ra số máy móc, thiết bị thuê, mượn này theo các quy định của Bộ Tài chính về chế độ kế toán, kim toán và xuất trình cho cơ quan kiểm tra khi có yêu cầu.

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ đề nghị, biên bản thanh lý hợp đồng gia công đối chiếu vi dữ liệu tờ khai tạm nhập đã khai báo để điều chỉnh số lượng đã tái xuất/tái nhập bằng với số lượng ban đầu cửa từng dòng hàng trên tờ khai tạm nhập (đm bảo s lượng còn lại trên tờ khai tạm nhập bằng 0). Đồng thời thực hiện phê duyệt để cập nhật lượng hàng trên hệ thống và ghi rõ lý do điều chỉnh lượng hàng.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam, Cục Hải quan TP. Hải phòng biết thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyn báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6467/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6467/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2017
Ngày hiệu lực03/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6467/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 6467/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan đối với máy móc thiết bị doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6467/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan đối với máy móc thiết bị doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6467/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành03/10/2017
        Ngày hiệu lực03/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6467/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan đối với máy móc thiết bị doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6467/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục hải quan đối với máy móc thiết bị doanh nghiệp

            • 03/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực